Vad är en HR Business Partner? | KFX

Vad är en HR Business Partner? | KFX

Vad är en HR Business Partner?

För att ett företag ska kunna växa och öka sin vinstmarginal krävs rätt personal, kompetens och resurser. Det är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete som kräver god insikt i både sin egen verksamhet såväl som sin bransch. För att hantera ditt kompetensbehov krävs det någon som förstår ditt företag utan och innan, har perfekt överblick över arbetsmarknaden och som planerar långsiktigt. Om du inte besitter kompetensen själv eller den finns internt behöver du en så kallad HR business partner – men vad är det egentligen?

HR business partner har två olika definitioner:

  • Yrkesroll: En individ med expertkunskap av HR som arbetar tillsammans med en organisations ledarskap för att utveckla och styra företagets HR-agenda och hjälpa dem uppnå sina organisationsmål.
  • Företag: Ett rekryterings- och bemanningsföretag med en bredare förståelse och expertkunskap av HR och rekryteringsprocessen som hjälper företag att uppfylla deras kompetensbeho

Det kan bli lite förvirrande då ett HR business partner företag tekniskt sett kan erbjuda HR business partner konsulter (även kallat HR-specialister). I denna artikel tänkte vi konkretisera de två olika definitionerna och reda ut alla frågetecken du kan tänkas ha.

Vad gör en HR Business Partner?

Yrkesroll

En övergripande arbetsbeskrivning för en HR business partner lyder:

En HR business partners uppgift är att säkerställa att företagets HR-policys och förfarande överensstämmer med organisationens och ledningens behov, syfte och målbild.

Alltså fokuserar en HR partner (individ) på helheten snarare än dagliga arbetsuppgifter som personalutbildning, att formulera policys eller slipa på detaljerna för förmånspaket och anställningsprocesser. De tar beslut och styr HR-avdelnings riktning och mål för organisationen och fokuserar på att utveckla strategier snarare än att implementera policys. HR business partners säkerställer att organisationens HR-strategi är synkroniserad med företagets övergripande affärsstrategi.

Vi är de första att medge att definitionen för en HR partner kan uppfattas som både rätt bred och vag. I slutändan har de flera olika ansvarsområden som överlappar med en rad andra yrkesroller. För att konkretisera vad en HR business partner gör har Gartner identifierat fyra olika roller en HR business partner kan uppfylla för att påvisa deras sektorsövergripande funktion:

  • Driftchef: Mäter och övervakar befintliga policys och processer.
  • Akutpersonal: Bistår med direkta lösningar till akuta problem.
  • Strategisk HR partner: Bygger och implementerar företagsomfattande strategier till kroniska utmaningar.
  • Personalmedlare: Tar fram lösningar till individuella personalutmaningar.

En HR business partner är en HR specialist som varken är vice ordförande eller en HR manager. De är mer likt en konsult som arbetar inom HR, bygger relationer och bistår med resurser för organisations alla avdelningar.

Företag

Ett traditionellt rekryterings- och bemanningsföretag påbörjar ofta direkt letandet efter lämpliga kandidater baserat på den kravprofil de mottagit för det uppdrag de anlitats för. En HR business partner börjar från andra änden – att försöka förstå hela ditt företag och inte bara den tjänst du vill tillsätta. 

Innan en HR business partner påbörjar sökandet efter en lämplig kandidat vill de först förstå dina affärsbehov. På så vis får de en tydligare bild om organisations målbild och tidsplan och kan således hjälpa dig att lyckas, både på kort och lång sikt. 

Först efter en HR business partner blivit invand med ditt företag påbörjas rekryteringsprocessen. Utgångspunkten är precis som för ett traditionellt rekryterings- och bemanningsföretag företagets kravprofil. Skillnaden är, då en HR business partner kan ditt företag utan och innan, att de kan arbeta för att hitta den perfekta kandidaten som passar just er företagskultur och skapar mervärde för hela organisationen.

HR Business Partner vs. HR Manager

Yrkesrollerna som HR business partner och HR manager blandas ibland ihop eller används helt enkelt som synonymer till varandra. De är i själva verket två separata roller som representerar två modeller för att styra en HR-avdelning. 

HR managers fokuserar på att utveckla policys och tillämpa metoder och arbetssätt. De ansvarar för lönesystem, rekrytering, systemadministration och många andra processer och system. En HR manager överser och tar ansvar för hela HR-avdelningen.

En HR business partner har å andra sidan inte något administrativt ansvar över någon avdelning. Deras främsta uppgift är som sagt att tillsammans med ledarskapet och avdelningschefer hjälpa till att guida dem i utvecklandet och kommunikationen gällande deras företagsstrategi i anknytning till olika HR-områden. En HR business partner samarbetar ofta med hela HR-avdelningen, inklusive HR managern, och rådslår med det verkställande arbetslaget om HR-problem och initiativ.

KFX – HR business partner

Vi är en erfaren HR business partner (företag) som bistår med hjälp i ett brett spectra när det gäller HR-frågor för att hjälpa ditt företag utveckla er organisations målbild och behov framförallt när det gäller personal. 

Har du fler frågor om vad en HR-specialist gör, vill veta mer om vad en HR-konsult gör eller helt enkelt önskar anlita oss som din HR-partner? Kontakt oss idag!

Läs mer om våra lokala HR-specialister:

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan