Etiska regler

Etiska regler för företag i bemanningsbranschen

Kompetensföretagens etiska regler ska vara en stöttepelare och ett etiskt och moraliskt stöd för våra medlemsföretag och dess anställda. För medlemsföretagens kunder ska reglerna ses som en riktlinje för samarbetet mellan kund och bemanningsföretag. För utomstående ska reglerna ge en klar och tydlig bild av hur bemanningsföretagen ser på sin roll på den svenska arbetsmarknaden och företagens gemensamma bidrag till en god affärsetik i näringslivet och en positiv utveckling i samhället. Det är obligatoriskt för företag som är auktoriserade av bemanningsföretagen att följa de etiska reglerna. Kompetensföretagens gemensamma ledord är Kompetens, Kvalitet och Samhällsansvar.

Etiska regler för företag i bemanningsbranschen

Kompetens

Bemanningsföretag bedömer och väljer medarbetare och kandidater enbart efter kompetens, kunskap och färdigheter. Ingen diskriminering görs på grund av hudfärg, nationalitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, kön eller ålder.

Bemanningsföretag ger ambulerande medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom arbete med många olika arbetsuppgifter på kundföretagen.

Kvalitet

Bemanningsföretag har kunskap om de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden och i tillämpliga kollektivavtal och om kundernas förhållanden. Bemanningsföretag erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö.

Bemanningsföretag upprättar alltid skriftliga anställningsavtal.

Bemanningsföretag respekterar individen och dess behov av bibehållen integritet under anställnings-/rekryteringsprocessen.

Bemanningsföretag håller kontinuerlig kontakt med medarbetare och rekryteringskandidater under anställningsprocessen. Under perioden då medarbetare är ute på kunduppdrag hålls nära kontakt.

Bemanningsföretag matchar medarbetarnas kompetens, kunskap och färdigheter med kundernas krav och behov på ett professionellt och objektivt sätt.

Bemanningsföretag och deras medarbetare har tystnadsplikt om förhållanden hos kunden.

Bemanningsföretag värvar inte aktivt medarbetare eller rekryterar kandidater till kunder bland befintliga kunders medarbetare.

Anställningsavtalet ska innehålla anställnings- och arbetsvillkor, lämpligt är att hänvisa till kollektivavtalet för bemanningsföretag på LO- respektive HTF/CF-området samt tystnadsplikt.

Alltid på förhand med kunden avtala om ekonomiska villkor, uppdragsvillkor och arbetsmetoder.

Inte under rekryteringsprocessen för kund åta sig uppdrag hos annan kund som kan leda till intressekonflikt.

Ge kandidaten ingående information om rekryteringsprocessen och beräknad tidsåtgång samt kontinuerligt informera kandidaten om förändringar sker under processens gång. Ge fullständig information om den aktuella tjänsten till kandidaten och inte förtiga förhållanden som kandidaten ställer frågor om. Vid användning av tester och analyser ge kandidaten information om resultatet vid ett personligt möte.

Efter tjänsten är tillsatt informera övriga kandidater om detta utan dröjsmål.

Inte ta emot ersättning från potentiella kandidater.

Samhällsansvar

Bemanningsföretag säkerställer att underleverantörer är auktoriserade eller uppfyller auktorisationens krav där det är möjligt.

Bemanningsföretag har ordnad ekonomi, betalar skatter och avgifter och ser till att bokföring och redovisning fungerar enligt god redovisningssed.

Bemanningsföretag tillämpar ärliga försäljningsmetoder och förhåller sig neutrala vid konflikter på arbetsmarknaden. Bemanningsföretag åtar sig inte att hyra ut medarbetare som ersättning för personer som är uttagna i arbetsmarknadskonflikt

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan