HR business-partner i Västerås ー vi placerar rätt person på rätt plats

Att skapa förutsättningarna för ett företags framgång kan vara svårt om du inte vet hur du ska gå tillväga. Då är det en bra idé att ta hjälp av en HR-business-partner. KFX är en av landets äldsta rekryterings- och bemanningsföretag och har många års erfarenhet som HR business-partner i Västerås. Vi hjälper ditt företag att genomföra lyckade personalförändringar och att rekrytera rätt person till rätt plats.

Definition av en HR business-partner?

En HR business-partner kan syfta till både en yrkesroll och ett externt företag som har till uppgift att skapa mervärde för både organisationen och de anställda.

Vad gör en HR business-partner?

Arbetsuppgifterna innebär allt ifrån att stötta chefer i HR-angelägenheter, förbättra personalrelationer och rekrytera nya talanger till företaget. 

Andra exempel på arbetsuppgifter:

  • Analysera trender och andra viktiga parametrar inom HR-avdelningen.
  • Arbeta nära företagets ledning för att bygga moral bland och öka produktiviteten.
  • Hjälpa till när en HR-policy ska tas fram. 
  • Genomlysa företaget för att säkerställa att avdelningarna är korrekt bemannade. 
  • Identifiera utvecklingsbehov hos både individer och team.

Därför behövs en HR business-partner

Att ha en engagerad och kompetent personalstyrka är nödvändigt för att kunna hålla jämna steg när konkurrensen tätnar ー det vet alla framgångsrika företagsledare. En nyckel till en engagerad personalstyrka är rekryteringar, bemanning och fokus på personalfrågor. Det kan en HR business-partner baserad i Västerås hjälpa företaget med. 

Rekryteringar

En bra rekrytering kan bidra till positiv stämning på arbetsplatsen och göra företaget mer konkurrenskraftigt, medan en felrekrytering kan leda till stora kostnader för företaget. Enligt analysföretaget Future Foundation kostar en felaktig rekrytering svenska organisationer och företag drygt 13 miljarder årligen. Summan är en uppskattning av den extra tid som en chef behöver lägga på att stötta en underpresterande anställd. Sedan kan kostnader i form av minskad produktion och utgifter för en ny rekryteringsprocess tillkomma. 

Att hitta rätt person till rätt plats kräver både erfarenhet och fingertoppskänsla. Inom rekrytering är det viktigt att kunna se företagets behov objektivt för att anställa den kandidat som både har rätt kompetens och rätt personlighet för att tillföra något extra till arbetsplatsen. 

Saknar ditt företag någon med den kompetensen? En lösning kan vara att anlita ett externt företag som KFX som en HR business-partner i Västerås.

Bemanning

Att se till att avdelningarna är korrekt bemannade kapar onödiga kostnader och ökar personalens trivsel. För mycket personal leder till ineffektivitet och för få medarbetare ökar stressen på befintlig personal vilket kan leda till sjukskrivningar. Ert företags personalbehov förändras ständigt på grund av arbetstoppar, att medarbetare slutar, att anställda blir sjuka eller att någon i teamet blir föräldraledig. Det gör bemanning till en ständigt aktuell fråga. En HR business-partner i Västerås som KFX, kan stötta ert företag med allt från en enskild HR-konsult till full bemanning av er HR-avdelning.

Personalfrågor i fokus

Att behålla kompetent personal är minst lika viktigt som att få in ny kompetens. Ett sätt att vårda befintliga medarbetare är att fokusera på personalfrågor som till exempel vidareutbildning. Via en HR business-partner kan ditt företag få tillgång till en HR-specialist. HR-specialisten är expert på personalfrågor som exempelvis kompetens- och ledarutveckling, men kan också stötta HR-avdelningen i andra frågor.

Därför ska du välja KFX som HR-business-partner i Västerås

Nya medarbetare kan ge företaget en efterlängtad energikick och leda till nya, spännande affärsmöjligheter. Därför är det viktigt att vara noggrann vid rekrytering. Rätt person på rätt plats är KFX:s motto. Som HR business-partner här i Västerås lär vi känna ditt företag på djupet för att kunna hitta den perfekta kandidaten som tar ditt företag in i framtiden.

Fem anledningar att anlita KFX

  • Vi gör rekryteringsprocessen effektivare.
  • Vi har över 30 års erfarenhet av HR.
  • Vi har en landsomfattande kandidatbank.
  • Vi erbjuder ett brett utbud av personlighets- eller kompetenstester och kan skräddarsy tester efter era önskemål. 
  • Vi utför en kostnadsfri bakgrundskontroll av slutkandidaten. 

Behöver dit företag hjälp av en HR business-partner i Västerås? Kontakta KFX idag.

Läs mer om våra lokala HR-specialister:

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan