KFX som din HR-partner

För att ett företag eller en organisation ska kunna växa krävs rätt personal, kompetens och resurser. Ett företags behov kan skifta och därför är det viktigt att alltid kunna bemanna rätt. Det kan en HR-partner som KFX hjälpa ditt företag med. Som ett av landets äldsta rekryterings- och bemanningsföretag har vi många års erfarenhet av HR-frågor. Vi hjälper ditt företag att fylla personalbehovet med korta konsultuppdrag, längre interimstjänster och att lyckas i rekryteringen av nya medarbetare. 

Ny personal ー ständigt aktuellt

Den moderna arbetsmarknaden är volatil. Enligt en rapport från SCB, Statistiska centralbyrån, ökar sannolikheten att byta jobb vid högkonjunktur. Personer mellan 30-39 år är generellt mer benägna att byta jobb jämfört med sina äldre kollegor i åldersspannet 50-59. I snitt byter män oftare jobb än kvinnor. Det är också mer sannolikt att högutbildade (högskole- eller universitetsutbildade) byter jobb än lågutbildade. Sannolikheten att byta jobb minskar med stigande ålder. 

Ett företags behov av personal ändras över tid. Det kan bero på faktorer som att en anställd byter jobb, att någon i personalstyrkan blir sjuk eller ska vara föräldraledig. För att undvika att verksamheten bli lidande är det viktigt att snabbt kunna ersätta medarbetare och ta in personal vid tillfälliga arbetstoppar. KFX som HR-partner hjälper företag med både bemanning och rekrytering.

Det här gör KFX som din HR-partner

En HR-partner är en någon som skapar mervärde inom HR-området för både företaget och de anställda. Med KFX som din HR-partner hjälper vi dig med arbetskraftsplanering, att identifiera utvecklingspotential hos medarbetare och att fylla ditt personalbehov. 

Traditionell rekrytering går oftast ut på att identifiera och anställa kvalificerade kandidater endast från ett företags kravprofil. I kontrast så lär KFX känna ditt företag på djupet för att med utgångspunkt från din kravprofil och vår objektiva bild av ditt företags behov, identifiera den bästa kandidaten. Med KFX som HR-partner blir det möjligt att hitta en kandidat som både har rätt kompetens och personlighet för att passa in i företagskulturen.

Så här arbetar KFX som din HR-partner:

  1. Vi genomför en genomlysning av ditt företag för att identifiera kompetensbehoven i era olika avdelningar och säkerställa att företaget är korrekt bemannat.
  2. Saknas kompetens kortsiktigt hittar vi en kvalificerad kandidat för ett kortare konsult- eller interimsuppdrag.
  3. Behöver ditt företag växa på lång sikt, tar vi fram kompetenta kandidater genom vår trygga rekryteringsprocess. För att säkerställa att vi hittar den perfekta kandidaten använder vi väl beprövade personlighetstester och tester för fackkunskap.
  4. Vid hög personalomsättning kan vi bistå med en HR-konsult som kan hjälpa företaget med kompetensutveckling av befintlig personal eller se över HR-policys för att minska risken för jobbyten bland medarbetarna. 

Därför ska du välja KFX

Med KFX som HR-partner kan anställningsprocessen effektiviseras. Vår långa erfarenhet av HR-frågor och vår landsomfattande bas med över tiotusen kandidater, gör det enkelt att snabbt hitta en ny medarbetare. KFX fokuserar alltid på att bygga långsiktiga relationer med både våra kunder och vår personal ー något som visat sig vara en framgångsfaktor.

Fem anledningar att välja oss

  • Erfarenhet. Med över tre decennier i HR-branschen har vi lärt oss konsten att lyckas med rekryteringar.
  • Säkerhet. För att säkerställa att vi hittar den mest lämpade kandidaten använder vi oss av ett brett sortiment av personlighetstester och tester som undersöker specifik kompetens eller fackkunskap. 
  • Noggrannhet. Vi genomlyser företaget för att förstå verksamheten bättre för att kunna hitta en lämplig kandidat. KFX gör också en kostnadsfri bakgrundskontroll av slutkandidaten.
  • Trygghet. KFX som HR-partner lämnar full reklamationsrätt på uppdraget (inom sex månader efter påbörjad anställning) om du är missnöjd med valet.
  • Närhet. KFX har regionala kontor på flera platser i landet som Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Västerås. På så sätt har vi kännedom om den lokala arbetsmarknaden och har närhet till våra kunder.

Tveka inte att anlita KFX som din HR-partner!

Läs mer om våra lokala HR-specialister:

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan