HR-specialist Malmö: stöttar dig i allt som rör personalfrågor

Utreda personalbehovet, kompetensutveckla dina medarbetare och rekrytera ny personal till företaget, det är några av arbetsuppgifterna för en HR-specialist. Behöver ditt företag hjälp med personalfrågor? Kontakta KFX. Med över 30 års erfarenhet av rekrytering och bemanning, kan vi matcha dig med en HR-specialist i Malmö som passar just ditt företags krav.

HR-specialist Malmö

Vad är en HR-specialist i Malmö?

En  HR-specialist har flera uppgifter där de jobbar nära den interna personalresursen, till exempel att kompetensutveckla befintlig personal och se över behovet av nya medarbetare. För att ditt företag ska nå både interna och externa mål krävs det kompetent personal som trivs och känner sig värdefulla på arbetsplatsen. Låt en HR-specialist från KFX hjälpa ert företag utvecklas mot framgång.

Därför ska du anlita en specialist inom HR-området från KFX

Personalen är företagets främsta tillgång. Utan kunniga och engagerade medarbetare i kundtjänst, på lagret eller i ledningen kommer företaget inte att bli framgångsrikt. Därför behöver tid och resurser både läggas på att få personalen att trivas och att hitta rätt medarbetare när företaget växer. Ett sätt att satsa helhjärtat på personalfrågor är att anlita en HR-specialist från KFX. 

Det här kan en KFX HR-specialist i Malmö hjälpa din organisation med:

  • Se över verksamhetens behov av personal.
  • Ansvara för rekryteringsprocessen ー lägga upp platsannonser, gallra bland kandidater, genomföra intervjuer och ta referenser.
  • Kontrollera hälso- och livsförsäkringsprogram.
  • Kontrollera de olika avdelningarnas budgetar.
  • Informera medarbetare om företagets förmåner.

Trots att ditt företag kanske redan har en intern HR-avdelning så behöver ni inte utesluta en extern HR-partner i Malmö. Utöver hjälp med bemanning och rekrytering kan KFX hjälpa företag att utveckla interna processer och strategier som kan vara förlegade i det nya arbetsklimatet. En attraktiv arbetsplats har blivit allt viktigare när kompetenta individer ställer högre krav på anställningen. Förr var det konkurrens om jobb, men idag är det konkurrens om kompetenta medarbetare. Låt en HR-specialist i Malmö hjälpa dig utveckla HR-policyer för att personal ska trivas och därmed prestera bättre och ha ett större engagemang. Med ett landsomfattande kontaktnät och lång erfarenhet kan vi hjälpa dig att hitta rätt personal till rätt position för att ta ditt företag till nya höjder.

Tjänster KFX erbjuder

Med stolthet, engagemang och omtanke är vårt mål är alltid att möta kundens behov och anpassa strategier efter rådande omständigheter. En HR-specialist i Malmö kan hjälpa ditt företag med flera olika tjänster som hjälper din verksamhet  ditt företag att utvecklas. 

  • Entreprenad – Med en entreprenad hos KFX kan ni fokusera på er kärnverksamhet och låta oss sköta alla kringtjänster. Vi ser till att det alltid finns kompetent personal på rätt position och sätter upp rutiner för att ni ska fortsätta utvecklas. 
  • Management – En managementkonsult kan bidra med nya idéer, strategier och tankesätt så förlegade rutiner utvecklas för att nå både externa och interna mål. Med ett nytt perspektiv kan företag nå oanade höjder och bli en arbetsplats kompetenta personer konkurrerar om. 
  • Rekrytering – Med en hög konkurrens om kompetent personal kan en HR-specialist i Malmö ge er stöd i er rekrytering eller ta över hela processen. Det kan vara svårt att finna tiden som krävs för att rekrytera rätt person till rätt position, och att anlita KFX gör processen enklare för er och ger er samtidigt det ni önskar. 
  • Bemanning – För ett effektivare arbetsflöde kan en HR-specialist i Malmö hjälpa er med bemanning oavsett om det gäller sommarjobbare eller vikariat. Med en oförutsägbar dagligverksamhet kan vi hjälpa er vid händelse av skador eller sjukdom och ersätta kompetent personal med likvärdiga kandidater. 
  • Karriärvägledning – Låt oss hjälpa ditt företag att placera om och ta vara på kompetent personal. Vi vill att alla medarbetare ska kunna göra sitt yttersta och hjälper därför personal att nå sin fulla potential och få dem att sträva framåt. 

KFX kan både stötta din HR-avdelning tillfälligt och rekrytera en HR-specialist i Malmö som passar ditt företags behov. Kontakta KFX

Läs mer om våra lokala HR-specialister:

 

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan