Vad gör en HR-partner?

För att svara på frågan “vad gör en HR-partner” måste först begreppet HR förklaras. HR kommer från engelskans Human Resources och syftar på avdelningen som har hand om rekrytering, utvärdering och utbildning av nya medarbetare. En HR-partner kan vara en yrkesroll eller ett externt företag som båda har till uppgift att skapa mervärde inom HR-området för företaget och de anställda.

Men vad gör en HR-partner

En HR-partners arbetsuppgifter

Vad en HR-partner gör beror på om det rör sig om en yrkesroll eller ett företag.

Yrkesrollen

En person som besitter expertkunskap inom HR-området och arbetar nära organisationens ledning för att utveckla och driva HR-frågor för att företaget ska uppnå sina mål. Personen arbetar oftast övergripande med strategi och är sällan inblandad i den dagliga verksamheten med personalutbildning och rekryteringsprocesser.

Företaget

Ett rekryterings- och bemanningsföretag som har expertkunskap inom HR-området och ett brett kontaktnät som gör det enkelt att snabbt kunna fylla ett företags kompetensbehov på kort och lång sikt. Innan en rekryteringsprocess påbörjas lär företaget känna organisationen och dess affärsmål för att hitta en kandidat som skapar positiva effekter för företaget.

Anlita KFX som HR-partner

För att ett företag eller en organisation ska kunna nå framgång krävs rätt personal, kompetens och resurser. Ett företags behov kan skifta över tid och därför är det viktigt att kunna bemanna avdelningarna rätt. Det kan en HR-partner som KFX hjälpa till med. KFX är ett av landets äldsta rekryterings- och bemanningsföretag med många års erfarenhet av HR-frågor. Tveka inte att anlita oss som din HR-partner!

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan