Vad gör en HR-partner?

För att svara på frågan “vad gör en HR-partner” måste först begreppet HR förklaras. HR kommer från engelskans Human Resources och syftar på avdelningen som har hand om rekrytering, utvärdering och utbildning av nya medarbetare. En HR-partner kan vara en yrkesroll eller ett externt företag som båda har till uppgift att skapa mervärde inom HR-området för företaget och de anställda.

Men vad gör en HR-partner

En HR-partners arbetsuppgifter

Vad en HR-partner gör beror på om det rör sig om en yrkesroll eller ett företag.

Yrkesrollen

En person som besitter expertkunskap inom HR-området och arbetar nära organisationens ledning för att utveckla och driva HR-frågor för att företaget ska uppnå sina mål. Personen arbetar oftast övergripande med strategi och är sällan inblandad i den dagliga verksamheten med personalutbildning och rekryteringsprocesser.

Vad gör en HR-partner (yrkesroll)?

HR-partnern arbetar oftast övergripande med strategi och är sällan inblandad i den dagliga verksamheten med personalutbildning och rekryteringsprocesser.

Företaget

Ett företag som HR-partner är ett rekryterings- och bemanningsföretag som har expertkunskap inom HR-området. Företaget har ofta också ett brett kontaktnät som gör det enkelt att snabbt kunna fylla ett företags kompetensbehov inom HR både på kort och lång sikt.

Vad gör en HR-partner (företaget)?

HR-partnerns främsta uppgift är att skapa mervärde för företaget genom rekrytering och bemanning. Det kan exempelvis vara genom att bistå ett företag med HR-specialister. Innan en rekryteringsprocess påbörjas lär det externa företaget känna organisationen och dess affärsmål för att hitta en kandidat som skapar positiva effekter för företaget.

Fler arbetsuppgifter

Vad gör en HR-partner förutom att rekrytera och bemanna? En HR-partners arbetsuppgifter skiljer sig beroende på företagets unika behov. Här är exempel på vad en HR-partner kan ha för uppgifter:

  • Ge råd till chefer angående HR-frågor.
  • Analysera trender och viktiga parametrar inom avdelningen för HR-frågor.
  • Hitta en lösning på komplexa personalrelaterade ärenden eller missnöjen som uppstår.
  • Arbeta nära både ledning och anställda för att förbättra relationer, öka produktionen och bygga moralen i personalstyrkan. 
  • Arbeta med frågor för att behålla kompetens inom företaget.
  • Hjälpa till med HR-policycoaching.
  • Identifiera vilket behov av utveckling som finns hos både individer och team.
  • Utvärdera om träningsprogram för anställda fått önskad effekt.
  • Ta fram nya strategier för HR-området.

Anlita KFX som HR-partner

För att ett företag eller en organisation ska kunna nå framgång krävs rätt personal, kompetens och resurser. Ett företags behov kan skifta över tid och därför är det viktigt att kunna bemanna avdelningarna rätt oavsett om företaget behöver en tillfällig HR-konsult, vill bemanna en hel HR-avdelning eller behöver få in kompetens långsiktigt. Det kan en HR-partner som KFX hjälpa till med. 

KFX är ett av landets äldsta rekryterings- och bemanningsföretag med många års erfarenhet av HR-frågor. Vi finns i hela Sverige och har regionala kontor i städer som bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Hela vår verksamhet genomsyras av våra tre värdeord: stolthet i vårt dagliga arbete, omtanke om våra kunder och engagemang i allt vi tar oss för.

Därför bör en expert sköta rekrytering och bemanning

Att anställa en ny person är lätt. Att anställa rätt person är svårt. KFX ser rekrytering som både en konst och en vetenskap där det inte finns några universella lösningar utan varje rekrytering är unik. 

För att säkerställa att rätt person intar rätt plats i företaget tar vi hjälp av vår landsomfattande kandidatbas och ett antal tester som prövar specifik kompetens och fackkunskap. Sedan matchar vi företaget med den kandidat vars kompetens och personlighet är mest lämpad för företaget.

Att välja rätt person till företaget är lika viktigt oavsett om det handlar om en kortare konsulttjänst eller en långsiktig rekrytering ー ett företag är aldrig bättre än sin personal.

 Har du frågor om vad en HR-partner gör och skulle kunna bistå ditt företag med? Tveka inte att kontakta KFX!

Läs mer om våra lokala HR-specialister:

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan