Rätt bemanning och kompetent personal när du behöver 

BEMANNING FÖR EFFEKTIVARE ARBETSFLÖDEN

Varje dag bidrar våra duktiga konsulter till framgångar för våra kunder. Vi bemannar på alla nivåer för både kortare och längre uppdrag och kan hjälpa dig genom arbetstoppar, semestertider eller vid sjukdom.

Vi ser till att det alltid finns kompetent personal när du behöver. Som auktoriserat företag erbjuder vi bemanning baserad på kompetens, kvalitet, färdigheter och kunskap.

Liksom rekrytering handlar bemanning i ekonomi och övriga områden om fingertoppskänsla. Om att rätt person hamnar på rätt plats. För att lyckas utgår vi både från våra konsulters förutsättningar och behov, och från våra kunders önskemål. Målet är alltid att hitta fram till en perfekt match där alla inblandade vinner på samarbetet. Naturligtvis ingår det också i vårt uppdrag att bidra med rätt bemanning som faktiskt stöttar upp er befintliga personal och anställda.

Varför bemanning?

Den dagliga verksamheten för många företag och organisationer är relativt oförutsägbar.

Dels på grund av att någon i personalen plötsligt kan skada sig eller bli sjuka, behöver ta ledigt på grund av att något hänt i deras personliga liv, eller att de inom kort ska bli förälder. Dels att arbetsbördan och behovet av arbetskraft kan variera kraftigt beroende en rad olika faktorer såsom säsong, trender, stora händelser, etc.

Att anställa någon på heltid är svårt att rättfärdiga vid ovan nämnda situationer. Den skadade/sjuka/föräldralediga kommer ju tillbaka inom kort, och även om arbetsbördan är kraftig just nu så finns det alltid en risk att den kommer minska igen – och då står den nyanställda utan något att göra.

Den enda egentliga lösningen för dessa situationer är just bemanning. Med bemanning slipper ni investera tid och pengar på att anställa, träna och utbilda en helt ny person. Bemanning är en flexibel lösning där ni snabbt kan hitta en person med rätt kompetens för era behov och enbart arbetar så länge ni behöver.

Vad är skillnaden mellan bemanning och rekrytering?

  • Bemanning syftar till att ta in en konsult som har sin anställning hos ett bemanningsföretag kort- eller långsiktigt för att tillgodose ett tillfälligt behov.
  • Rekrytering syftar till att anställa en person för en tjänst på sitt företag.

 

VAD GÖR KFX FÖR ATT HANTERA COVID-19 PANDEMIN?

Du kan vara trygg i att KFX alltid finns nära till hands för att hjälpa dig. Kontakta KFX direkt så hjälper vi dig bemöta den pågående pandemin fram tills läget lugnat ned sig.

För att bemöta den nuvarande situationen har vi infört nya riktlinjer för alla inom KFX baserat på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD och WHO för att förhindra ytterligare smittspridning av coronaviruset. Du kan läsa mer om de åtgärder vi vidtagit här.

Då covid-19 pandemin har gett upphov för nya förutsättningar och utmaningar på arbetsmarknaden så har vi även blivit tvungna att utveckla och anpassa våra processer för att bemöta dem. Många branscher och industrier lider och tvingas varsla personal eller till och med begära konkurs. Är du en av dem? Kontakta KFX så hjälper vi dig bemöta de nya förhållandena. 

HUR KFX KAN HJÄLPA DIG

Vårt arbete som HR-partner och rekryterings- och bemanningsföretag fortsätter precis som innan coronaviruset, om än med ett nytt fokus på att hantera effekterna av pandemin. Vi bidrar med verktygen och resurserna för att du ska kunna fortsätta vara aktiv på arbetsmarknaden och överleva tills stormen passerat. 

1. KOMMUNICERA MED DINA ANSTÄLLDA

Vi hjälper dig att effektivisera kommunikationen med dina anställda om vilka åtgärder företaget vidtagit och vilka förändringar som kommer behöva genomföras.

2. HANTERING AV VARSEL

Vi hjälper dig hantera varsel och uppsägningar samt utvecklar anställningsprocessen för att bemöta din verksamhets befintliga behov och förbereda inför när pandemin väl är över.

3. OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄGLEDNING

I en tid då många av ens vanliga arbetsprocesser och rutiner fullkomligt rivits ned hjälper vi dig, dina medarbetare och ditt företag att på andra sätt hålla sig aktiva. Vi erbjuder omställning, eller som vi kallar det: karriärvägledning, för att utveckla kompetensen av dig och dina medarbetare och se till att ni alltid rör er framåt.

4. KORTTIDSBEMANNING 

Få företag har råd att rättfärdiga stora investeringar eller genomföra en permanent rekrytering. Ett alternativ många vänder sig till är istället korttidsbemanning på grund av dess flexibla form och möjlighet att snabbt bemöta plötsliga eller tillfälliga behov utan att behöva göra stora investeringar för längre uppdrag. 

RÄTT BEMANNING, ALLTID TILLGÄNGLIG

Du når oss dygnet runt, året om. Vår dygnet-runt-jour är ständigt bemannad för att vi säkert ska kunna garantera ditt personalbehov – i alla lägen.

VÅRT MÅL? BÄSTA BEMANNING INOM EKONOMI OCH ANDRA OMRÅDEN

Medarbetare som trivs och har bra villkor presterar bättre. Detta har varit vår fasta övertygelse sedan företaget grundades 1986. När du tar in konsulter från en HR-specialist som KFX får du en trygg och erfaren partner med bred kompetens.

Vi är ett kompetent bemannings- och rekryteringsföretag med kunder i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Vi vet värdet av en uppdaterad och relevant förståelse när det kommer till branschnyheter och trender. För att säkerställa hög kunskap hos våra medarbetare erbjuder vi löpande kompetensutbildningar.

För oss som HR- och rekryteringsföretag är det också en självklarhet att ge våra konsulter ett sammanhang och en trygghet. Att arbeta med många olika uppdrag och i olika verksamheter är ofta uppskattat, men kan också innebära vissa utmaningar. Vi stöttar aktivt och bidrar med de rätta verktygen för att vår bemanning ska hitta rätt inom just er organisation.

Kontakta oss redan idag för mer information om vår effektiva bemanning och stora personalpool, eller om hur du går tillväga för att registrera ditt CV. Vi erbjuder attraktiva backuplösningar för alla olika situationer.

 

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan