HR-konsult Västerås ー vi hjälper dig att få verksamheten att fungera

Vad gör en HR-konsult, varför är det viktigt att arbeta med HR-frågor och varför ska du som företagare ta in oberoende part i din verksamhet? KFX har mer än 30 års erfarenhet av rekryterings- och bemanningsbranschen. Vi hjälper dig att få svar på de vanligaste frågorna kring att anlita en HR-konsult i Västerås.

Vad gör en HR-konsult?

En HR-konsult är en expert på processer inom HR-området. Arbetsuppgifterna kan vara allt från att vässa interna policys för att ta hand om företagets medarbetare till att förbättra rekryteringsprocessen. En HR-konsult i Västerås kan också komma med rekommendationer för hur företagets HR-personal ska hantera dagliga problem eller hjälpa till att implementera HR-teknologi som underlättar arbetsdagen.

Varför ska du arbeta med HR-frågor?

Många företag gör precis så som de alltid har gjort eftersom det har fungerat tidigare. Men tänk om företaget skulle kunna växa ännu mer med hjälp av ännu bättre policyer? En HR-policy är inget ett företag bör ta lätt på utan är ett styrdokument som kommunicerar företagets grundprinciper och riktlinjer. Målet med HR-policyn eller personalpolicyn är att skapa en god och tydlig relation mellan företaget och de anställda.

I policyn står skrivet vilket ansvar företaget har, vilka rättigheter och skyldigheter medarbetarna har och vad som är visionen för arbetet med personalfrågorna. Styrdokumentet tar också upp vilka lagar och regler som gäller kring exempelvis arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. 

En optimal HR-policy kan göra att nödvändig kompetens behålls inom företaget och att organisationen ses som en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig nya, kompetenta medarbetare. En HR-konsult i Västerås som kommer utifrån kan se verksamheten med nya ögon utan att påverkas av gamla rutiner eller traditioner inom företaget. Först då blir det möjligt att genomföra viktiga förändringar i HR-policyn som leder till framgång. 

En annan viktig fråga inom HR-området är rekrytering och träning av befintliga medarbetare. Rekryteringsprocesser tar tid, kräver kompetens och kan ge konsekvenser för verksamheten om fel person blir anställd. Enligt en uppskattning från analysföretaget Future Foundation kostar felrekryteringar svenska företag och organisationer 13 miljarder kronor varje år. Därför är det värt att anlita en HR-konsult i Västerås som kan förbättra företagets rekryteringsprocesser och undersöka om träningsprogrammen för företagets nuvarande anställda behöver optimeras.

Varför ska du anlita en oberoende part från KFX?

Hantering av personalfrågor kräver både tid och rätt typ av kompetens för att uppnå önskat resultat. Få mindre företag har möjlighet att anställa en fullskalig HR-avdelning och då kan det vara en bra lösning att anlita en HR-konsult i Västerås från KFX för kortare eller längre uppdrag. Med en konsult inom personalfrågor kan ditt företag uppleva alla fördelar med en HR-expert när ni behöver dem utan att behöva anställa HR-personal på heltid. 

Att låta en extern part genomlysa företaget kan vara en skrämmande tanke. Men det finns många fördelar med att låta någon med utifrånperspektiv se över verksamheten. En extern part kan identifiera förbättringspotential utan att vara bunden av gamla föreställningar och kan se företagets behov objektivt.

Här är tre anledningar till varför du ska ta hjälp av en HR-konsult från KFX:

    • Vår expertkunskap. KFX har arbetat med personalfrågor i över 30 år och våra erfarenheter har gett oss insikt i hur man lyckas med konsten att rekrytera rätt person till rätt plats och hur en framgångsrik HR-policy tas fram. 
    • Vår bredd. Via oss kan du inte bara anlita en HR-konsult utan även få tillgång till en HR-specialist i Västerås. Du kan också anlita KFX som en extern HR-partner som stöttar dig genom hela rekryteringsprocessen och bemannar ditt företag för korta eller längre uppdrag.  
    • Våra värderingar. KFX:s fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer med dig som kund och med vår personal. Det är en av anledningarna till varför vi funnits så länge i branschen. Våra värdeord är stolthet i vårt dagliga arbete, omtanke om dig som kund och engagemang i allt som vi tar oss för. 

Behöver du och ditt företag hjälp att förbättra era processer för att bli bättre på att rekrytera, ta fram träningsprogram för anställda eller upprätta policyer? KFX har över tre decenniers erfarenhet av personalfrågor och matchar dig med rätt HR-konsult i Västerås för ditt företags behov. Kontakta KFX idag!

Läs mer om våra lokala HR-specialister:

 

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan