Rekrytering | KFX

HR-, Bemannings- & Rekryteringstrender 2021

2020 är över. Det var ett minst sagt omtumlande år som inneburit stora utmaningar för många industrier och marknader. Men nu är 2021 här och det är dags för nya tag. 

I denna artikel kommer vi presentera framstående HR-, rekryterings- och bemanningstrender under 2021. Artikeln kommer att uppdateras löpande under årets gång då en ny trend uppstått som vi anser är viktig och intressant att vara medveten om. Covid-19 var självfallet i fokus under 2020, och förväntas fortsätta vara det även under 2021. Därav kommer många av dessa bemannings-, rekryterings- och HR-trender kretsa kring det nya normala inom arbetsvärlden. 

Trender 2021

Chefsrekrytering & ledarskapsutveckling

Världen behöver starka ledare nu mer än aldrig förr. Ledare som väljer rätt väg att gå i kriser som en pandemi. Ledare som kan knyta ihop säcken mellan IT, hälsa, arbetsplats och alla andra aspekter av en verksamhet. Att vara ledare är ingen enkel roll och det krävs en speciell typ av person och kompetens för att klara av en chefsposition. Chefsrekrytering såväl som ledarskapsutveckling är en HR-trend och rekryteringstrend som kommer spela en stor roll under 2021 för att hålla samman en verksamhet under de nya förutsättningarna.

Chefsrollen behöver och har genomgått stora förändringar. Där det tidigare varit en roll av kontroll behöver det nu bli en roll av tillit. I och med att många arbetar på distans blir det omöjligt att ha samma kontroll och insikt i sina medarbetares dagliga arbete. Det innebär att rollen som chef behöver utvecklas och istället arbeta runt “tilliten” till sina medarbetare, att chefen litar på att de gör sitt arbete och bistår med verktygen och möjligheten att kunna leva upp till förväntningarna.

En av de största utmaningarna vi ser är hur ledare kan fortsätta motivera och inspirera medarbetare även då alla jobbar digital på distans. För hur skapar man egentligen energi i en digital miljö? Många företag kommer upptäcka att befintliga chefer kommer behöva utöka sin kompetens, eller att nya ledare behöver tillsättas.

Hälsoperspektivet

Covid-19 har inte bara allvarliga effekter för den drabbade, utan även för hela samhället. Vi ombeds att stanna hemma och undvika all kontakt med personer utanför hemmet, att undvika alla typer av resor såväl som undvika att vistas ute i samhället (restauranger, barer, etc.). Det är en påfrestande tillvaro att inte kunna träffa sina nära och kära och vara begränsad till sitt eget hem. 

Högst upp på agendan kommer numera därför hälsan att vara, den fysiska såväl som den mentala. Hälsoperspektivet är en HR-trend kommer att tas på ett mycket större allvar under 2021 där företag kommer behöva ta ett helhetsperspektiv och spendera allt mer resurser i att säkerställa sina medarbetares fysiska och mentala hälsa både före och efter pandemin. Det kommer bland annat att inkludera olika typer av utbildningar, hälsotester och andra sätt att förbättra hälsan genom hela organisationen både i hemmet och kontoret.

IT-rekrytering & kompetensutveckling av IT-personal

I pandemins fotspår har det nya normala i många industrier blivit att arbeta digitalt hemifrån – en nödvändig åtgärd för att minska smittspridningen. Men den digitala arbetsplatsen innebär helt nya förutsättningar som gett upphov till nya utmaningar. Inte bara de rent tekniska bitarna, utan även kommunikationsmässiga. Som ett exempel: ett telefonmöte eller videomöte gör det svårare att läsa ansiktsuttryck och kroppsspråk som spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. 

För att tillgodose behoven av alla medarbetare, hjälpa dem skapa en effektiv digital arbetsplats såväl som bistå med support om något strular krävs det numera en mycket högre nivå av IT-kompetens. Företag som saknar denna kompetens inom verksamheten bör se till att vidareutbilda sin befintliga IT-personal, eller spendera tid och resurser inom IT-rekrytering. 

IT-rekrytering är en väl vald investering inför framtiden då världen sedan tidigare redan rörde sig i riktningen av ett digitalt samhälle, covid-19 pandemin hjälpte bara till att påskynda denna utveckling och rekryteringstrend.

Digitala intervjuer

Pandemins grepp om världen blir sakta svagare och på marknaden kan vi börja se en liten ljusning i tunneln. I början av pandemin var i princip alla företag i överlevnadsläge och frös därför stora delar av, eller hela sin anställningsprocess. Nu när situationen förbättrats något vågar många blicka framåt och försöka fylla de luckor som uppstått i verksamheten under pandemin. Många förutsättningar för att anställa har förändrats. Även om de flesta nog föredrar ett möte ansikte-mot-ansikte, så tillåter ännu inte det nuvarande läget fysiska möten. Istället har online/digitala intervjuer skjutit upp i popularitet. 

Digitala intervjuer innebär helt enkelt att en anställningsintervju genomförs över nätet via till exempel Microsoft Teams, Skype eller Google Meet, alternativt att kandidaten spelar in själv besvara intervjuarens frågor och skickar sedan in inspelningen. Digitala intervjuer innebär en rad fördelar, men också utmaningar, till den fysiska motsvarigheten. Det kan dock vara en trend vi tror är här för att stanna. Vi är övertygade om att digitala intervjuer kommer att finnas med i de flesta anställningsprocesser som ett komplement till fysiska intervjuer då tid och rum förhindrar företaget och kandidaten att mötas fysiskt. 

AI-intervjuare

Teknikvärlden surrar av uppstartsföretag som tävlar att utveckla nya teknologier för att digitalisera anställningsprocessen. Många uppfattar den traditionella processen att läsa CV:s och personliga brev som uråldrig och ineffektiv när det kommer till att mäta kvaliteterna och förmågorna av en potentiell arbetstagare. För att eliminera några av dessa vägspärrar har företag börjat integrera AI-intervjuare i sin anställningsprocess.

AI står för “Artificiell Intelligens” och syftar till förmågan hos mjukvara och robotar att efterlikna människors intelligens, främst kognitiva funktioner som att lära sig saker av tidigare erfarenheter. Istället för en fysisk person på andra sidan av datorn kommunicerar man med ett datorprogram som ställer intervjufrågorna. 

Även om vi på KFX är aningen skeptiska till att denna trend kommer slå igenom lika stort som digitala intervjuer, så är det en väldigt intressant utveckling av anställningsprocessen. Den största bristen vi ser med AI-intervjuare är att den personliga dynamiken mellan två personer är frånvarande – vilket är en viktig del när det kommer till att avgöra om en person är lämplig för ett jobb eller inte. Hur bra en person kommer överens med sina medarbetare vägar i många fall lika tungt som deras erfarenhet och kvalifikationer. 

Algoritmer är designade att leta efter specifika nyckelelement, såsom leenden, tonläge, hur snabbt man pratar och andra indikationer på personlighet och engagemang. En riktig person är å andra sidan kapabel till en mycket mer nyanserad bedömning av en persons förmågor och kvalifikationer. 

Snabbtester för att bli kvalificerad

Det är få branscher som kommit undan helskinnad från pandemins framfart. Det mest konkreta exemplet är de otaliga restauranger, caféer och barer som tvingas stänga flera timmar tidigare än vanligt och vars gäster måste hålla ett visst avstånd till varandra som minskar antalet personer som får vistas i lokalen samtidigt. Många företag sjunger på sista versen och har tvingats varsla stora delar av sin personal för att överleva; ett återkommande tema inom en majoritet av världens branscher och industrier. Så vad gör man efter man förlorat sitt jobb?

Pandemin har visat sig vara ett ypperligt tillfälle att vidareutbilda sig och bredda sina kunskaper och kvalifikationer. Men alla har inte råd, tid eller möjlighet att studera en komplett utbildning. Istället har vi observerat ett uppsving i popularitet av snabbtester för att bli kvalificerad. Snabbtest finns i flera format, allt från vidareutbildningar för en specifik position inom sin nuvarande bransch, till grundläggande kurser för att starta en helt ny karriär inom en bransch med bättre förutsättningar för att hitta ett jobb.

Det är inte bara en kortsiktig lösning på problemen som uppstått från pandemin, utan är även en investering inför framtiden, post-corona.

Hur KFX kan hjälpa er

KFX har rekryterat chefer till ledande befattningar i decennier. Våra uppdragsgivare är allt från stora koncerner till mindre företag och vi arbetar med chefsrekrytering över hela Sverige. Vi är en trygg och strategisk samarbetspartner som hjälper er att hitta framgångsrika ledare med rätt egenskaper och kompetens.

Som tidigare nämnt kommer denna artikel att kontinuerligt uppdateras med varje intressant och användbar HR-trend, rekryteringstrend och bemanningstrend vi observerar. Så lägg till denna sida som bokmärke och håll utkik efter nästa uppdatering!För mer information om KFX tjänster, kontakta oss eller besök respektive tjänstesida för HR, rekrytering och bemanning.

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan