Bemanning KFX

4 bemanningstrender i pandemins fotspår

2020 är ett år som sent kommer att glömmas. Covid-19 pandemin har påverkat både våra personliga och professionella liv som lett till stora förändringar hur vi lever och arbetar. Hela världen är i ett skarpt läge där bara ett fåtal verksamheter kan rättfärdiga större investeringar eller rekrytera personal.

I dagsläget har därför tillfällig bemanning sett en stadig uppgång i popularitet och användning. Bemanning tillåter företag att snabbt tillsätta personal då trycket ökar, såväl som skala ned när det sjunker. I denna artikel tänkte vi presentera fyra framstående trender inom bemanning vars relevans ökat under covid-19:s framfart i världen.

1. Korttidsbemanning

Bemanning innebär att ta in en konsult som har sin anställning hos ett bemanningsföretag kort- eller långsiktigt för att tillgodose ett tillfälligt behov. I och med att det högst oförutsägbara marknadsläget är det svårt för en verksamhet att antingen rekrytera någon eller genomföra en långsiktig bemanning.

Istället har populariteten av korttidsbemanning skjutit i höjden. Lika snabbt som marknaden kan svänga kan ni snabbt anpassa er efter situationen med korttidsbemanning. Det tillåter ett företag att bemöta plötsliga eller tillfälliga behov utan att behöva göra stora investeringar för längre uppdrag.

2. Bemanning och arbete på distans

Covid har förändrat hur vi lever där många regeringar runt om i världen ombett sin befolkning att arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Arbete på distans är i de flesta fall ett måste för att kunna minska smittspridningen och hantera pandemin, men detta nya normala har gett upphov för nya behov och förväntningar för konsulter såväl som företagen själva. 

Både själva bemanningen och arbetet sker under helt nya förutsättningar för att följa de restriktioner och rekommendationer regeringen fastställt. Båda har nästan uteslutet blivit digitala där möten antingen sker via telefon eller digitala verktyg som Microsoft Teams, Google Meet, Skype och liknande program. Detta har gett upphov för en rad utmaningar, men även möjligheter. 

Utmaningarna ligger främst i kommunikationen mellan företag och konsult. Dels att teknik i vissa fall kan strula som försvårar kommunikationen, dels att det ofta är svårare att få en känsla för varandra i ett digitalt möte relativt till att möta fysiskt. 

Möjligheterna ligger i den flexibla naturen av den digitala sfären och att de flesta verksamheter tagit steget in i den. Eftersom allting sker digitalt gör det ingen skillnad vart konsulten och företaget är. Det innebär att fler konsulter över hela Sverige, och världen, kan övervägas. 

3. Stöd att varsla

En annan uppåtgående trend inom bemanning är varselstöd. Många verksamheter har tvingats att varsla stora delar av sin personal till följd av pandemins effekter på marknaden. Det är en både känslig och komplex process som är påfrestande för både arbetsgivare och arbetstagare. Med ett bemanningsbolag kan man få hjälp att hantera processen att varsla eller säga upp personal på ett snyggare och effektivare sätt. 

4. Omställning och karriärvägledning

Pandemin har resulterat i stora förändringar på alla nivåer, inklusive många verksamheters arbetsprocesser och rutiner. Dessa reformer kan mycket väl komma att bli det nya normala när väl pandemin är över. Men med dessa förändringar kommer i många fall också nya kompetenskrav.

Omställning och karriärvägledning är en annan viktig trend inom bemanning vars funktion är att utveckla de anställdas kompetens för befintliga och framtida omständigheter. Det är ett sätt för företag och alla anställda att kontinuerligt röra sig framåt för att utvecklas och förbereda sig inför nya situationer och förutsättningar.

Kom ur pandemin helskinnade med KFX

KFX är ett av Sveriges äldsta och mest erfarna rekryterings- och bemanningsföretag. Vi arbetar utefter en flexibel process där vi anpassar oss efter kundens behov och förutsättningar och håller oss ständigt uppdaterade om senaste nytt och trender inom bemanning. Vårt mål är att stödja er i alla HR-processer och se till att ni håller huvudet över vattnet fram tills pandemin är över, och hjälpa er därefter att komma tillbaka på fötterna igen.

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan