Vilka egenskaper besitter ett auktoriserat bemanningsföretag?

Det finns många bra egenskaper som du kan förknippa med ett bemanningsföretag, speciellt auktoriserade företag som arbetar med bemanning eller rekrytering eftersom dessa hålls mot en högre standard. Anledningen till detta är inte så konstig, en nyrekrytering har enorm påverkan.

Expertis inom flera områden

Det är inte ovanligt att bemanningsföretag och rekryteringsföretag blir mycket kunniga inom flera ämnen, branscher och områden än ett specifikt. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att det bemanningsföretaget blir experter, men att de har god kännedom om hur olika branscher fungerar och vad som är viktigt att titta efter hos eventuella kandidater till just den branschen. Hos ett auktoriserat bemanningsföretag kan expertisen visa sig i form av de anställda konsulter som lånas ut på olika uppdrag, dessa är i många fall faktiska experter inom sina områden. Det kan exempelvis handla om en managementkonsult som med sin kunskap, expertis och erfarenhet ska hjälpa en styrelse eller en ledningsgrupp. För att bemanningsföretaget ska kunna hitta rätt personer till en aktuell tjänst behöver de i sin tur ha bra koll på managementkonsultens egenskaper.

Förstår kundens önskemål och behov

För ett auktoriserat rekryteringsföretag eller bemanningsföretag finns det inget viktigare än att förstå kundens önskemål och behov. Genom konversationer och inte minst erfarenhet går det att förstå vad det är kunden vill få ut och samtidigt säkerställa att alla parter, både det egna företaget, kunden och även den nyanställda personen, känner sig nöjda med lösningen. Detta återkopplas även till förmågan att snabbt kunna bedöma en person och förstå om de passar till en viss roll.

Processorienterade

En process innebär att en aktivitet följs upp av en annan och att dessa aktiviteter bildar ett flöde som sedan återkommer eller återanvänds i verksamheten. Företag som arbetar processorienterat gör det lättare för sig själva att fokusera på vad kunden vill ha och samtidigt förbättra de olika aktiviteterna, och i längden sitt erbjudande mot marknaden.

De bedriver en etisk verksamhet

Ett auktoriserat bemanningsföretag har flera etiska regler som de måste följa. De etiska reglerna fyller flera funktioner, inte minst att de skapar en gynnsam och positiv intern företagskultur. Det etiska ansvaret kan yttra sig på olika sätt, från verksamhetens arbetssätt till diverse regler för de anställda samt principer som styrelsen måste beakta.

Balanserade uppföljningar av uppdrag

Detta är kanske en av de viktigaste egenskaperna. Att följa upp ett uppdrag är viktigt av flera anledningar, inte minst för att det finns viktiga lärdomar här. Uppföljning kan även belysa vad som har gått bra och mindre bra. Det ger en bra bild av läget.

Hitta ett auktoriserat bemanningsföretag i Sverige

Det finns flera sätt att hitta ett auktoriserat bemanningsföretag och rekryteringsföretag i Sverige. Det är Branschorganisationen Kompetensföretagen som organiserar den svenska auktorisationen. De ser även till att kontrollera de auktoriserade företagen varje år för att säkerställa att de upprätthåller auktorisationens krav och regler. Du kan oftast se ifall ett företag är auktoriserat eller ej genom att titta på deras webbplats, exempelvis på ”om oss-sidan”. Du bör dock även kontrollera att det verkligen är ett auktoriserat rekryteringsföretag eller bemanningsföretag. Detta kan du bland annat göra på kompetensfortagen.se, branschorganisationens webbplats. Där kan du söka på företagsnamn eller organisationsnummer och omedelbart se om de verkligen är auktoriserade.

Om du vill hitta personal, antingen för rekrytering eller för bemanning, är de auktoriserade företagen ett säkert kort eftersom deras kvalitet och kompetens måste hålla en viss högsta nivå för att kunna bli auktoriserade.

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan