First opinion

Vad är second opinion i en rekryteringsprocess?

Second opinion är en professionell hjälp i det sista steget i en rekryteringsprocess. Det är en objektiv och fördjupad bedömning av de slutkandidater du tagit fram som utförs av en utomstående partner för att hjälpa dig identifiera den bäst kvalificerade kandidaten utifrån dina behov och förutsättningar.

Har du till exempel svårt att bestämma dig mellan två superkandidater? Eller har du redan ett brett kontaktnät av kandidater du vet är kvalificerade för positionen? I så fall kan en second opinion vara en kvalitetssäkring för att säkerställa att rätt person i slutändan anställs.

När behövs en second opinion?

En second opinion kan vara avgörande i val av både intern och extern personal, antingen för att få nya insikter om slutkandidaterna eller helt enkelt för att få en bekräftelse på dina egna bedömningar. En second opinion kommer väl till hands då:

  • Du vill ha en ytterligare objektiv och oberoende bedömning av dina slutkandidater
  • Du vill ha ett underlag för introduktion och utvecklingsinsatser
  • Du behöver en andra åsikt vid valet av personal för vitala positioner som chefspositioner, specialister och andra nyckelpersoner

First opinion

Hur går en second opinion till?

En second opinion utförs främst i slutskedet av en rekryteringsprocess för att få en konkret, objektiv och samlad bild av de sökande. Eftersom varje position, företag och urvalsprocess varierar från fall till fall skräddarsys processen för en second opinion baserat på dina behov och förutsättningar. Den kan innehålla alla eller några av följande steg:

  • Framtagning och/eller genomgång och diskussion av kravprofil
  • Testning i form av bland annat arbetspsykologiska tester (personlighets- och problemlösningstest)
  • Djupintervju/kompetensbaserad intervju
  • Analys och sammanställning av resultat
  • Återkoppling till dig som beställare
  • Referenstagning
  • Bakgrundskontroll

 

Second opinion under pandemin

På grund av COVID-19 pandemin uteblir ofta fysiska möten i vardagliga sammanhang såväl som på jobbet. Rekryteringsprocessen är inte ett undantag. Utan att möta kandidaterna fysiskt blir det extra svårt att bilda en god uppfattning om och utvärdera dem. En second opinion ger dig ett extra perspektiv som innebär att kandidaterna får en rättvis och professionell bedömning av sina kvalifikationer, personliga egenskaper och kapacitet, och du får ett grundligt och konkret beslutsunderlag.

Hjälp i varje steg av din rekryteringsprocess

Upplevelsen du skapar i kontakt med kandidaterna påverkar inte bara din personalrekrytering, utan även uppfattning av hela ditt varumärke. Varje delmoment, second opinion såväl som first opinion och intervjuer, behöver utföras med stor noggrannhet och professionalitet. Samtidigt måste hela processen flyta på effektivt för att inte slösa med tid och resurser och för att snabbt tillsätta en person som uppfyller dina personalbehov.

KFX är en trygg HR-partner som kan antingen kan ta över hela din rekryteringsprocess eller stödja dig i ett eller flera delmoment du behöver hjälp med, bland annat:

 

Kontakta KFX för effektiv rekrytering och bemanning

Med KFX blir ditt val av personal baserat på fakta och kompetens istället för magkänsla. Vi hjälper dig att hitta rätt person för rätt position. KFX är ett av Sveriges äldsta konsult- och rekryteringsbolag och erbjuder förutom second opinion även tillfällig bemanning, entreprenad, karriärvägledning och ekonomitjänster.

Kontakta KFX redan idag så hjälper vi dig hitta de bäst kvalificerade personerna för dina behov. Med vår långa erfarenhet och professionella tjänster sparar du både tid och pengar för din HR-avdelning och rekryterande chefer vid val av personal.

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan