Olika roller som en HR-partner fyller

En vanlig fråga som ställs är: Vad gör en HR-partner? Svaret beror på flera faktorer. En HR-partner kan nämligen fylla flera roller inom ett företag beroende på hur uppdraget ser ut. Vi går igenom några av de vanligaste rollerna för att svara på frågan: Vad gör en HR-partner för att hjälpa företaget?

Person som förklarar olika roller som HR-partner | KFX

Administrativ roll

Den vanliga HR-avdelningen har traditionellt fyllt en administrativ roll. Det innefattar bland annat att de jobbar med lönehantering, arbetsrättsliga frågor, sjukdomar, ledighet samt hantering av avtal, viktiga dokument och så vidare. Om något händer inom verksamheten är det även HR-avdelningens jobb att lösa konflikten samt medla mellan parterna.

Operativ roll

En HR-partner kan fylla en operativ roll, vilket innebär att de hjälper till att få den dagliga verksamheten att flyta på så smidigt och effektivt som möjligt. Här kan det exempelvis handla om att din HR-partner hjälper till med bemanning vid arbetstoppar. Det kan även handla om att HR-företaget kartlägger verksamheten för att analysera och säkra nyckelområden. HR-företaget utför det administrativa samtidigt som de även fyller den operativa rollen.

Strategisk roll

I strategisk HR arbetar man fram övergripande processer för att utveckla organisationen.  HR-partnern har här ett större ansvar för att utveckla verksamheten genom att bland annat utforma och implementera processer och policys för att nå uppsatta affärsmål. För att uppnå dessa mål kan en HR-partner hjälpa organisationer med en rad olika strategiska uppgifter. En HR-partner är även ett stöd inom riskbedömning, investeringsbeslut och resursoptimering genom att: 

 

  • Bedöma vilka investeringar som behövs göras i organisation, personal och processer för att uppnå affärsmålen. 
  • Optimera HR-avdelningens resurser för att stödja och utveckla verksamheten på bästa sätt. 

 

En fördel med att anlita en HR-partner för att arbete med strategisk HR är att hela organisationen kan nå en långsiktig hållbar förbättring. På många sätt är en HR-partner med strategiskt ansvar därför en av de viktigaste rollerna på ett företag. Exempel på processer inom strategisk HR som en HR-partner kan utforma, implementera och utveckla är: 

 

  • Organisationsutveckling 
  • Performance management 
  • Resor och Möten
  • Rekrytering och Bemanning
  • Utbildning och personalutveckling 
  • Arbetsmiljö och relationer 
  • HR Controlling för övergripande insyn över HRs ekonomi och mätetal
  • HR Kommunikation för att säkerställa dokumentation för HR processer

 

Detta är exempel på olika roller som en extern HR-partner kan fylla. Ju mer ansvar HR-avdelningen får, desto mer kan de påverka organisationen på ett positivt sätt. Det är viktigt att lita på HR-partnerns kompetens och kvalitet, speciellt om deras uppgift är att utveckla organisationen i linje med företagets mål. Du kan med fördel välja en HR-specialist som kan fylla samtliga roller.

Vad gör en HR-partner?

Som du märker beror det på vilken roll din HR-partner behöver fylla. En erfaren HR-partner kan fylla ett flertal viktiga roller inom en verksamhet. I slutändan beror det på vad det är för typ av verksamhet som bedrivs och vad de behöver hjälp med. När du anlitar en partner inom HR kan du i vissa fall lägga över hela ansvaret eller bara vissa delar av HR-avdelningens normala funktion.

Hitta en HR-partner för ditt företag

Ett tips är att vända sig till en HR-specialist som kan tillgodose ett flertal olika behov, från rena administrativa tjänster till operativa- och strategiska roller. Det är inte ovanligt att ett företag börjar med att lägga över en begränsad del av HR-avdelningens tjänster för att sakta men säkert låta oss ta ett större ansvar. Det finns många fördelar med att låta en HR-specialist ta hand över HR-avdelningen. Det blir bland annat betydligt enklare att fokusera på kärnverksamheten, de delar som skapar värde åt både kunden och det egna företaget. Kontakta oss på KFX om du har fler frågor om våra HR-tjänster!

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan