5 faktorer att väga in när ni letar rekryteringsföretag i Stockholm

Inom vissa branscher är det svårt att hitta rätt kompetens, framförallt i Stockholm, Göteborg och andra större städer där konkurrensen om arbetskraften kan vara mycket hård. I den pågående högkonjunkturen vill många företag anställa. Är ni ett av de företag som har problem med att hitta personal som lever upp till era förväntningar? Här är 5 faktorer som bör vägas in när ni ska välja en HR-partner.

1. Tid och resurser för egenhändig rekrytering

Att rekrytera kan vara en process som är både resurs- och tidskrävande. Framförallt om ni inte har en egen HR-avdelning som är specialister på att sköta rekryteringsprocessen eller om ni inte har någon erfarenhet internt. Med ett rekryteringsföretag i Stockholm som samarbetspartner har ni mycket stora möjligheter att hitta den kandidat som är mest lämpad för tjänsten.

2. Rekryteringsföretagens specialistområden

Vissa rekryteringsföretag är specialiserade inom specifika områden, till exempel industri eller ekonomi. Det beror ofta på att rekryteringsföretaget har speciellt goda relationer eller gott rykte inom en specifik bransch. Har ni inte själva specialistkunskap i området ni rekryterar inom eller känner att ni inte når ut till den målgrupp av jobbsökare som ni är ute efter är ett rekryteringsföretag rätt väg. Rekryteringsföretag har ofta en heltäckande erfarenhet och är duktiga på att hitta rätt kompetens oavsett vilken bransch ni verkar inom. För företag som är ute efter att rekrytera är tid en viktig faktor, genom att ta in ett rekryteringsföretag i Stockholm kan ni hitta rätt personal snabbare och effektivare än om ni själva ska starta en rekryteringsprocess.  

3. Bredd i kandidatregistret

Tack vare våra egna register med kandidater är sannolikheten stor att vi har kompetensen som ni eftersöker tillgänglig. Detta gör rekryteringsprocessen snabbare och betydligt mycket smidigare för ert företag. Tack vare våra register kan vi hitta personal med specifika spetskompetenser, till exempel som VD:ar, managementkonsulter eller personal för administrativa arbetsuppgifter. Själva kärnan handlar om att hitta rätt kompetens och person till rätt uppdrag.

4. Ökad räckvidd

Vi som rekryteringsföretag har som tidigare nämnt ett kandidatregister med många olika kompetenser. Om vi inte själva har passande kompetenser i våra register har vi verktygen och tillgångarna för att nå en stor publik med tänkbara kandidater. Därför är chansen stor att vi snabbt kan hitta en eller flera kandidater som uppfyller era kriterier även om vi inte själva har kandidaten i våra register.

5. Välbeprövad urvalsprocess

För att hitta rätt kompetens och rätt person har vi en väl beprövad urvalsprocess som säkerställer att ni matchas ihop med rätt personer. Urvalsprocessen baseras på kriterier både från er som arbetsgivare och för kandidaten som söker arbete. Processen är också ett verktyg för att sortera bort personer som inte lever upp till era krav eller har den erfarenhet som ni efterfrågar.   

För företaget som har ett rekryteringsbehov och för dig som ska söka jobb i Stockholm, kontakta KFX HR-partner, ett auktoriserat rekryteringsföretag.  

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan