Att rekrytera eller hyra personal inom ekonomi

Att anställa en ny medarbetare är en mycket viktig process där det gäller att hitta rätt match för både företaget och kandidaten. När en missmatch uppstår kan det påverka verksamheten negativt och störa produktionsleden. En person som inte trivs arbetar inte lika bra eller effektivt som en person som trivs med sin arbetsgivare. En dålig rekrytering är sällan något positivt, men kan bli extra känsligt inom vissa avdelningar på ett företag som exempelvis ekonomi. Att lägga ner extra stor omtanke vid rekrytering inom ekonomi kan därför vara av största vikt.

Ekonomens roll i företaget

Effektiv management inom ekonomi och kostnadskontrollering är två stora faktorer som kan skilja ett framgångsrikt företag från ett som går mindre bra. Även om varje medarbetare har en skyldighet att kontrollera sina utgifter, har den ekonomiska avdelningen slutgiltigt ansvar för hela organisationens ekonomi. Avdelningen hanterar, kontrollerar och analyserar ekonomin samt hjälper ledningen att fatta välinformerade beslut.

Även bokföring kan vara en del av ekonomiavdelningens ansvar. I större organisationer sköts dock detta ofta av en separat avdelning. Bokföringen skiljer sig från det ekonomiska arbetet då det bara innefattar arbetet med att föra register över företagets eller organisationens transaktioner. Den ekonomiska avdelning använder sig sedan av informationen som bokföringen genererat för att skaffa sig inblick i verksamhetens finansiella struktur, utgifter, inkomster osv. som ligger till grund för prognoser och framtida beslut.

Att rekrytera genom en agentur

En ideal kandidat bör vara vass på analytiskt och strategiskt tänkande samt vara väl bevandrade inom bokföring och i faktureringsprocessen. Att hitta rätt kandidat för ekonomi och bokföring kan faktiskt öka fakturaprocessens effektivitet med upp till 30 %. Både för permanenta och tillfälliga tjänster kan företaget utnyttja möjligheten att rekrytera genom ett rekryteringsföretag. Speciellt användbart blir detta när man vill hyra personal under tidspress. Ett rekryteringsföretag har möjlighet att nå ut till flertalet kvalificerade kandidater på väldigt kort varsel vilket kan underlätta processen avsevärt. För en permanent position lägger man ofta ner mer tid på rekryteringsarbetet. Även här kan det vara smidigt att lägga ut detta på ett rekryteringsföretag. Rekryteraren väljer då ut ett antal kandidater baserat på specifika önskemål och krav från företaget vilket kan spara en hel del tid.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos KFX.”

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan