Urval, Search och Headhunting

Efterfrågan på specialiserad kompetens ökar och därmed behovet av searchade kandidater. Kundernas kravspecifikation blir allt mer specifik och det krävs ofta en uppsökande process för att kunna tillgodose önskemålen.

Men vad betyder de olika begreppen – Urval, Search och Headhunting?

När vi talar om urval menar vi de kandidater som vi presenterar för kund i en rekryteringsprocess. Det är de kandidater som bäst stämmer överens med kundens önskemål, men även kandidater där vi ser potential som vi med vår erfarenhet vet skulle passa rollen.

För att presentera ett omsorgsfullt urval kompletterar vi ansökningsprocessen med ett aktivt uppsökande av kandidater – en searchprocess. Search handlar om ett aktivt nätverkande i olika forum eller förutsättningslösa intervjuer där vi lär känna kandidater för att kunna göra en träffsäker matchning när rätt jobb dyker upp. Så searchade kandidater är egentligen alla de som inte själva hittar tjänsten, utan när vi på KFX tipsar vi kandidater om tjänsten.

Headhunting handlar om ett specificerat önskemål från kunden där de redan har klart för sig vilken person de söker, vilka kvalifikationer den ska ha kanske till och med konkreta namn på personer de önskar se i rollen.

Varför har Search blivit en så självklar del av rekryteringsprocessen idag?

I takt med att mängden specialistroller och kompetensbrist ökat har det blivit allt svårare att hitta rätt kandidat till rätt position. Den dyraste rekryteringen är när fel person hamnar på fel plats och därför värdesätter allt fler en mer gedigen process för att säkerställa kvalitén på rekryteringen.

När vi som rekryteringsföretag aktivt söker upp kandidater hamnar det slutliga urvalet plötsligt i ett helt nytt fokus. Den kritik vi kan få när det kommer till headhunting är att vi då kan äventyra mångfalden om vi inte aktivt breddar vårt urval. Med andra ord krävs det att man har en noga strategi för att mångfald ska vara en del av det slutliga urvalet.

Det låter såklart enkelt att se till att mångfald är en självklar del av urvalet, men kunden har ofta en tydlig kravspecifikation som inte bara handlar om meriter utan även önskemål om kön och ålder. Här är det viktigt att vi som rekryterare ifrågasätter och utmana företag. Hos oss tror vi på ”talang på lika villkor” och vi vågar även ta diskussionen med kund när den uppstår. Vårt arbete blir att ta fram ett urval som breddar kundens kravspecifikation och därmed öppna upp för värdefulla matchningar som de annars hade gått miste om.

 

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan