Vad skiljer HR-rollerna åt?

HR är ett väldigt brett område, därför finns också en mängd olika titlar kopplade till begreppet.

Om vi går tillbaka lite i tiden hette HR-tjänster nästan alltid något med “Personal”. För omkring 20 år sedan började det bli standard att istället använda “HR” eller “Human Resources”. Idag ser vi att fler och fler företag börjar gå över till “People” eller “People Operations”.

Som vi kan se i listan nedan så finns det en del standardiserade tjänster, som “Manager” eller “Specialist”, men man kan koppla ihop dem med en rad olika förled. De vanligaste är “HR”, “People” eller “Personal-”. De olika titlarna kan finnas på både svenska eller engelska.

Nästan alla av titlarna kan appliceras på rekryteringsområdet, och användas då med förleden “Rekryterings-” , “Recruiting” eller “Talent Aquisition”. Det går även att använda “HRIS” när det handlar om roller som rör sig mer åt IT, det vill säga att arbetet är fokuserat till olika HR-system. Även “Learning & Development” är ett område inom HR som vi börjar se mer av i och med att organisationer har insett vikten av att satsa på sin största tillgång, d.v.s. medarbetarna.

 

Listan på titlar inom HR är lång, detta är ett axplock som ofta används:

HR-direktör, HR Director, Director of People Operations, CHRO (Chief Human Recources Officer)

Dessa titlar har den högsta posten inom HR, ofta på koncernnivå. Man har ofta en större avdelning under sig, och är chef över andra chefer. Arbetet sker helt och håller på en strategisk nivå.

 

HR-chef, HR Manager, People Manager, People & Operations Manager

På större företag är detta en strategisk roll där man arbetar med organisationens övergripande affärsbehov; fokus ligger på alla frågor som rör medarbetarna på arbetsplatsen. På mindre företag kan tjänsten också innefatta en hel del operativa uppgifter då man ofta är ensam på avdelningen, alternativt har ett fåtal kollegor. Rollen innefattar ofta personalansvar, men inte alltid.

 

HR-ansvarig, Personalansvarig

Har samma innebörd som HR Manager egentligen men har vanligtvis inte personalansvar. Rollen arbetar oftast ensam med HR-frågor på företaget. Den här rollen finns bara på svenska, om rollen skrivs ut på engelska använder man termen “HR Manager”.

 

HR Business Partner, HR-partner, People Partner, People Business Partner

HRBP-rollen kan se ut på många olika sätt; men i klassisk mening innebär det att personen är ansvarig för HR-frågor inom ett visst affärsområde eller över en specifik avdelning. Rollen är i största del strategisk, med inslag av operativa uppgifter. Rollen kan också i många fall innebära att man implementerar, driver och följer upp HR-processer i verksamheten.

KFX jobbar som en extern HR-partner till våra kunder, med det menar vi att vi kan vara behjälplig i alla personalfrågor du på din avdelning eller ni som företag kan behöva guidning i eller stöd med. Stort som litet men främst din personalstyrka. Human Resources helt enkelt!

För det viktigaste ett företag har är medarbetarna och det är det vi som HR-partner brinner för. Vi kan konsultera i personalfrågor, ge stöd i en rekrytering eller sköta hela rekryteringen från start till slut.

 

HR Advisor, People Advisor

Detta är en relativt ny titel och kan innebära en mängd olika saker, då rollen inte riktigt har definierats på en generell nivå ännu. Rollen är oftast något mer junior än HR Partner och kan likställas med HR Generalist – det vill säga att man arbetar brett med företagets HR-processer och agerar som stöd åt chefer och medarbetare.

 

HR Specialist, People Specialist

När man arbetar som HR Specialist har man oftast minst 2-3 års erfarenhet. Arbetsuppgifterna kan vara bland annat diverse administrativa uppgifter, rekrytering, frågor kring arbetsrätt och fackliga relationer samt arbetsmiljö, friskvård och rehabilitering.

 

HR-generalist, HR Generalist, People Generalist

Generalistrollen är en relativt junior tjänst, med omkring 1-2 års yrkeserfarenhet. En HR-generalist arbetar ofta brett med exempelvis arbetsrätt, kompetensutveckling, organisationsutveckling och rekrytering. Löpande stöttning till chefer i olika personalrelaterade ärenden samt on- och offboarding av medarbetare. På KFX kallar vi detta karriärvägledning, omställning där vi kan vara behjälpliga när personal blir överflödig eller vid omorganisationer.

 

HR Coordinator, People Coordinator

Koordinator-rollen är i regel en bred roll för personer som har arbetat ett par år inom HR. I rollen kommer man i kontakt med de många olika områdena som finns inom HR och är därför en bra grund att stå på. Man är ofta kontaktperson i frågor som kommer från personal eller chefer. Löpande administration som avtalshantering och att sköta uppdateringar i system och liknande, samt stöd i rekrytering.

 

HR Administrator, HR Assistant

Detta är ofta en ingångsposition inom HR. En person som arbetar inom dessa roller är ofta den första kontaktpunkten för alla HR-relaterade frågor som kommer från medarbetare. Tjänsten är operativ och innefattar leverans av administrativa tjänster utåt i organisationen, personal- och löneadministration, underhåll av HR-system, kontakt med myndigheter etc.

 

På KFX kan vi agera extern HR-partner. Läs mer om alla våra områden där vi kan hjälpa just dig och ditt företag!

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan