Vad gör en HR-specialist?

Frågorna ”Vad gör en HR-partneroch ”vad är en HR-specialistär vanlig. Detta är trots att det är ett område som fler och fler företag börjar få upp ögonen för. Städer som Göteborg har ett starkt näringsliv och en enorm utvecklingspotential, inte minst tack vare att det är en attraktiv storstad med en stor tillgång till högutbildade studenter. Med hjälp av en HR-specialist i Göteborg blir det lättare för företag att både hitta rätt personer att rekrytera samt utveckla de talanger som finns hos den nuvarande personalstyrkan. Vi går igenom det du behöver veta om vad en HR-partner gör och hur ett företag kan gynnas av en HR-specialist i Göteborg.

Två HR-specialister från KFX arbetar med personalfrågor

HR-specialisten

Detta är en jobbtitel för en person som specialiserat sig på personalfrågor som exempelvis kompetens- och ledarutveckling eller rekrytering, eller som behärskar alla dessa områden och ännu fler.

En HR-specialist kan representera en arbetsgivare på arbetsmarknaden och hjälpa till med att hitta och anställa rätt personer. De kan följa med till rekryteringsmässor, hålla i hela rekryteringsprocessen eller ansvara för bemanningen av en avdelning.

HR-specialisten ska stötta ledningen i allt som har med personalfrågor att göra, både direkt och indirekt. Ett indirekt sätt skulle kunna vara att jobba med företagets arbetsgivarvarumärke (Employer branding). Då hjälper HR-specialisten till att skapa en mer attraktiv arbetsplats och leder företaget till ett bättre rykte och starkare varumärke på arbetsmarknaden.

Vad gör en HR-partner?

En HR-partner är ett företag som hjälper dig med bemanning, rekrytering och mycket mer. Du kan ta in en HR-specialist från din HR-partner, samt även få hjälp med att fylla andra viktiga arbetsroller. När du tar kontakt med ett HR-företag och anlitar dem som en HR-partner kan de även hjälpa till med verksamhetens HR-processer. Detta är ett nära samarbete som går ut på att skaffa en djup förståelse för hur en kunds verksamhet fungerar och vilka områden inom HR som kan förbättras. När man förstår hur verksamheten drivs på ett djupare plan blir det lättare att hitta rätt kandidater vid rekrytering.

Därför är en HR-specialist viktig för verksamheten

För alla företag är personalen en av de allra viktigaste resurserna. Det gäller att både vårda dem som redan arbetar för företaget och även attrahera nya talanger som kan bidra med sina kunskaper och kompetenser. En HR-specialist och en HR-partner kan se över ett företags HR-processer och säkerställa att de både utvecklar sin personal, använder rätt talanger på rätt plats och även lockar till sig andra personer som passar både verksamheten och företagskulturen.

Vilket ansvar tar en HR-specialist?

En HR-specialist har ett stort ansvar, inte minst eftersom en rekrytering påverkar en verksamhet direkt. Marginalen för misstag är liten, vilket ställer höga krav på HR-specialistens förmågor och egenskaper. Vid en rekrytering måste specialisten vara bra på att snabbt kunna bedöma både personlighet och kompetens. Till sin hjälp har HR-specialisten inte bara sin kunskap och erfarenhet utan även flera tester och verktyg som kan underlätta arbetet. Det är dock inte bara inom rekrytering som en HR-specialist i Göteborg kan hjälpa till. Vi går igenom några av de uppgifter som de kan utföra hos en kund.

Anlita nya talanger

Rekrytering och bemanning är några av de viktigaste uppgifterna inom HR. Att hitta rätt personer handlar lika mycket om att kunna bedöma vem av de som söker ett jobb som är bäst lämpad att utföra vissa arbetsuppgifter som att säkerställa att arbetsplatsen är så attraktiv att rätt personer söker sig till dit.

Uppdatera företagets information om medarbetarna

Det är inte bara viktigt att anställa rätt personer med rätt egenskaper. Det är minst lika viktigt att utveckla den nuvarande personalstyrkans egenskaper. En duktig specialist inom HR är även väl medveten om vilka styrkor och egenskaper som olika individer har och hur de kan användas på bästa sätt.

Utveckla och implementera en utvecklingsplan

Kompetensutveckling är viktigt ur flera perspektiv. Det handlar inte bara om att skapa en bättre och mer kvalitativ verksamhet utan även om att få individer att känna att de utvecklas, blir bättre och får mer ansvar. En utvecklingsplan kan se väldigt annorlunda ut för olika företag. Planen kan vara generell och gälla för hela företaget, för en viss avdelning och även för enskilda personer. En bra utvecklingsplan är kopplad till flera mål och delmål som i sin tur är kopplade till den dagliga verksamheten.

En utvecklingsplan kan naturligtvis även vara kopplad till verksamhetens mål. Det är ett sätt att styra en organisation åt ett visst håll eller skapa konkurrensfördelar på marknaden. För en medarbetare är det skönt att veta att ens uppgifter inom företaget faktiskt uppmärksammas. När det går bra får de beröm och när något oväntat händer får de möjlighet att reda ut det och lära sig viktiga lärdomar.

Följa upp företagets budget

Det finns inget företag med oändliga resurser. Hur en budget styrs upp påverkar hela verksamheten men det är minst lika viktigt att följa upp budgeten. På så sätt kan ett företag säkerställa att de håller sig inom gränserna och att resurserna används på rätt sätt.

Hitta en HR-specialist i Göteborg

Nu när du har fått svar på frågan ”vad gör en HR-partner” blir det lättare för dig att använda dig av dessa externa HR-tjänster för att förbättra företagets verksamhet.

Vill du anlita en HR-specialist i Göteborg eller annan stad på västkusten kan du med fördel höra av dig till oss. Vi är experter inom HR och tillhandahåller flera tjänster, från specialiserade konsulter till bredare bemanning. Vi kan hjälpa till med en rad olika HR-relaterade frågor, från kompetensutveckling till rekrytering.

Genom att ta in en HR-partner kan du snabbt få fart på detta område inom verksamheten och säkerställa att dina HR-processer flyter på så smidigt som möjligt. Driver du ett företag i Göteborg eller omnejd och vill veta mer om dessa tjänster? Tveka inte att höra av dig. Tillsammans kan vi gå igenom hur just våra tjänster kan hjälpa dig och din verksamhet till nya höjder.

Läs mer om våra lokala HR-specialister:

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan