Vad är skillnaden mellan interim och bemanning?

Olika kompetensbehov kräver olika lösningar för att säkerställa att rätt person, med rätt kompetens hamnar på rätt position. Bemanning, interim, rekrytering och gig är alla snarlika, men samtidigt unika lösningar för att hantera olika variationer av kompetensbehov. Det är inte helt lätt att förstå skillnaderna mellan dem och se vart den ena slutar och den andra börjar. Detta är speciellt fallet mellan interim och bemanning.

I denna artikel kommer vi besvara frågorna “Vad är interim?” och “Vad är bemanning?”, för att ge en tydlig överblick över hur de skiljer sig åt, i vilka sammanhang de används och vilka unika fördelar de erbjuder.

Vad är interim?

Interim, även kallat “ad interim”, är latin för “tillsvidare” och betecknar något som alltså gäller tillfälligt. Det är en effektiv och flexibel metod som brukar användas när du är i behov av ledare, specialister eller chefstjänster under en begränsad tid, ofta för ett specifikt uppdrag. Vanliga exempel på yrkesroller som anlitas via interimslösningar inkluderar bland annat, men är inte begränsat till:

 • Ekonomichefer och ekonomiassistenter
 • HR-chefer och HR-assistenter
 • Personalchefer
 • Avdelningschefer

En interimskonsult är en individ med lång erfarenhet och bred kunskap inom sitt yrkesfält. De kan snabbt sätta sig in i den nya rollen och ditt företag för att skapa mervärde för både organisation och kund.

Uppdragen är ofta av en mer krävande karaktär som kräver gedigen och ofta “skräddarsydd” erfarenhet; det vill säga att interimskonsulter har erfarenhet av liknande uppdrag sedan tidigare.

Fördelar med interim

När plötsliga, tillfälliga behov (t.ex. tjänstledighet, specifika projekt eller organisatoriska förändringar) av en speciell kompetens uppstår som kräver en snabb åtgärd är interim ofta första stoppet.

Utöver att det är en snabb och kostnadseffektiv lösning finns det många andra fördelar med interim:

 • En interimskonsult erbjuder både flexibilitet gällande uppdragets längd och omfattning.
 • Interimskonsulter kräver lite till ingen onboarding/introduktion till uppdraget på grund av sin gedigna erfarenhet.
 • En interimskonsult erbjuder en objektiv blick som ser situationen med nya ögon och tillför ett potentiellt helt nytt perspektiv.
 • Interimskonsulter tillför ny kunskap till företaget som finns kvar även efter uppdraget slutförts.

Vad är bemanning?

Likt en interimslösning innefattar bemanning också att uppfylla tillfälliga, både kort- och långsiktiga, kompetensbehov på alla nivåer av allt från lagerpersonal till chefer. Och precis som interim är det en bra lösning vid kompetensbehov som uppstått plötsligt, kräver flexibilitet och där behovet är tillfälligt och du varken kan eller vill anställa. Bemanningslösningar kan vara både löpande eller tidsbegränsade och fungerar ibland som en ömsesidig “testperiod” inför en rekrytering.

Fördelar med bemanning

Av de två så är bemanning både mer välkänt och använt än interim. Du kan förvänta dig följande fördelar med bemanning:

 • Enkel lösning med stor flexibilitet.
 • Effektiv lösning inom områden och branscher med tydliga arbetstoppar, har en varierad produktion eller är säsongsbetonat.
 • Flexibilitet bland konsulterna innebär att det går snabbt och enkelt att hitta en individ som passar företag inom kort varsel.

Så vad är skillnaden mellan en interim- och bemanningslösning?

Det grundläggande konceptet för de båda lösningar är i praktiken identiskt: att uppfylla ett tillfälligt kompetensbehov.

Den enda egentliga skillnaden är typen av kompetensbehov de används för. Interim används främst för kompetensbehov av ledare, specialister och chefspositioner som HR-, ekonomi-, personal- och avdelningschefer; alltså, yrkesroller med ett stort krav på bred kompetens och lång erfarenhet. Bemanning är mer allomfattande och används för egentligen alla kompetensbehov.

Kontakta KFX för bemannings-, interim- och rekryteringslösningar

KFX är din HR-partner som kan hjälpa med det mest, allt från bemanning och interim, till rekrytering och karriärvägledning vid en omställning. Vi har tillsatt hundratals tjänster inom bland annat administration, HR/Personal, Ledning/Management, Ekonomi, Kundsupport/Service och Försäljning/Affärsutveckling.

Kontakta för att se hur vi kan hjälpa dig uppnå framgång och tillsätta rätt person, med rätt kompetens på rätt plats.

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan