Vad är belonging? 

Belonging – tillhörighet på svenska – är en HR-trend som skjutit i höjden de senaste två åren då pandemin har gett upphov för gigantiska förändringar i organisationers arbetsstruktur, arbetsmiljö och strategier, och HR-ledare ligger i framkant av denna utveckling. I en tid som domineras av distansarbete och hybridarbete måste arbetsgivare ta itu med “belonging” mer än någonsin tidigare.

Effekten av tillhörighet sträcker sig över hela organisationen, och med så många anställda som arbetar på distans är det kritiskt viktigt att se till att medarbetarna känner sig sedda och kopplade till din organisation. En autentisk arbetskultur av tillhörighet kommer att förbättra medarbetarnas engagemang och produktivitet, vilket leder till minskad avgång och en mer motståndskraftig arbetsstyrka.

Varför belonging är så högt upp på HR-agendan

De flesta organisationer strävar aktivt efter diversifierad representation på arbetsplatsen, men detta i sig kommer inte nödvändigtvis att säkerställa att alla anställda känner sig inkluderade. Lika viktigt är det just att skapa en känsla av tillhörighet – de anställdas uppfattning om acceptans inom en given grupp – vilket ger HR-ledare en bra möjlighet att stärka sitt inkluderande förhållningssätt och mål.

Med tanke på den aldrig tidigare skådade pandemin har situationen blivit extremt osäker för anställda och organisationer. Behovet av att få anställda att känna att de är en del av arbetskraften, som familj, har blivit desto viktigare.

Värdet av belonging på arbetsplatsen

Att känna att man tillhör något genererar en rad fördelar för individ såväl som organisation:

  • Ökad produktivitet: När anställda känner att de tillhör organisationen och behandlar den som en andra familj mår de bättre och presterar bättre i sin position. Enligt Harvard Business Review var en hög känsla av tillhörighet kopplat till hela 56% ökning i prestation, 50% minskning i omsättningsrisk och 75% minskning av sjukdagar.
  • Exkluderade arbetare påverkar arbetsplatsen negativt: Det är extremt viktigt att få med ALLA på arbetsplatsen och säkerställa att ALLA känner sig inkluderade. Annars finns risken att de exkluderade medarbetarna tappar effektivitet, eller till och med saboterar för övriga medarbetare.
  • Bevarande av anställda: “Välj ett jobb du älskar och du kommer aldrig att behöva arbeta en dag i hela ditt liv” – Confucius. Dock hävdar vi att den stora faktorn till vad som påverkar vad man tycker om sitt jobb inte är jobbet i sig, utan sin medarbetare. Ett företag som främjar tillhörighet skapar en positiv arbetskultur där alla kan trivas som säkerställer att medarbetarna kommer stanna inom organisationen.

Så främjas belonging på arbetsplatsen

1. Fira unikitet

Många av oss tror felaktigt att vi inte riktigt kan tillhöra ett team om vi öppet visar våra excentriciteter. Uppmuntra anställda att ta sitt unika jag till jobbet genom att berömma de distinkta bidragen från individuella teammedlemmar. Den här strategin kommer sannolikt att vara särskilt effektiv med en millennials arbetsstyrka, med 59% av dessa millennials som anser att erkännande är den enskilt viktigaste bidragsgivaren till en känsla av tillhörighet.

2. Informera medarbetarna om helheten och var transparent

Som ledare är det lätt att snöa in sig på innovation och effektivitet. Även om detta inte nödvändigtvis är en dålig sak, måste du hålla alla medarbetare informerade om alla viktiga utvecklingar inom företaget. Ur en psykologisk synvinkel är det allmänt accepterat att människor arbetar hårdare när de strävar efter gemensamma mål.

3. Glöm inte distansarbetare

Fördelarna med hybridarbetsmiljöer är numer väletablerade men de som arbetar hemifrån kan börja känna sig separerade från arbetskulturen. Försök att skapa onlineplattformar där anställda kan umgås och diskutera icke-arbetsrelaterade frågor eller vara värd för virtuella sammankomster och fester. Skapa rutiner som involverar distansarbetare för att säkerställa att de kan känna lika mycket tillhörighet som alla andra! 

På KFX har vi kollegor som jobbar på kontoren, i andra länder, ute hos våra kunder och ibland hemma. Genom allt försöker vi hålla KFX-kulturen levande med både schemalagda träffar, digitalt och fysiskt, och spontana saker vi gör tillsammans. Vi jobbar med tre värdeord STOLTHET, OMTANKE, ENGAGEMANG. Det gäller i allt vi gör!

 

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan