Rekryteringsföretag med talangpooler kan snabbt tillföra rätt kompetens till företag

För mindre företag är det viktigt att anställa personal med rätt kompetens för att verksamheten ska växa och utvecklas. En talangpool med startklara personer för interimslösningar är ett bra sätt att snabbt tillsätta tjänster och samla användbara resurser för framtida projekt. Sådana lösningar betraktas idag som en effektiv strategi som används av många rekryteringsföretag. En av de stora fördelarna med talangpooler är att de reducerar företagets rekryteringskostnader, ibland med upp till 50%. Mycket eftersom de eliminerar behovet av utannonsering av tjänster, vilket annars är en kostsam del av processen. En talangpool är dessutom tidsbesparande då den bidrar till att tjänster tillsätts snabbare. För företag med behov och intresse av en talangpool följer nedan några tips på hur en sådan byggs upp och hanteras:

1. Bygg för framtiden

En talangpool gör det enklare för företag att tillsätta tjänster snabbt, så fort sådana öppningar visar sig. För att poolen ska vara en användbar resurs är det viktigt att förutse vilka behov av talanger företaget har och som alltså bör ingå i poolen. Genom löpande analyser av uppgifter som finns tillgängliga just nu måste personalavdelningen därför måla upp en tydlig bild över resurser som kan vara till nytta framöver.

2. Lovande kandidater

Rekrytering i Göteborg, Stockholm eller någon annan större stad sker oftast i olika steg. Företag bör inte helt släppa de kandidater som tagit sig till slutskedet av processen, utan istället lägga till dessa i sin talangpool. Det är också bra om företaget säkerställer att dessa sökande har en positiv bild av verksamheten och alltid meddelar anledningarna till att de inte anställdes. När behov uppstår i framtiden kan företaget bjuda in dessa personer för intervju, ännu en gång. Förhoppningsvis har de då kompletterat sin profil med det som eventuellt saknades förra gången.

3. Intern kompetens

Undersökningar visar att externa kandidater löper 61% högre risk att sägas upp från ett nytt jobb. Detta hänger troligen samman med att interna resurser redan har insikt i företagets arbetsprocesser och verksamhet. Kostnaden för rekrytering ökar också i allmänhet ju högre tjänst som ska tillsättas, men kan reduceras avsevärt om en redan befintlig kontakt med insyn i verksamheten kan sättas på tjänsten, via talangpoolen. KFX är ett företag som erbjuder en omfattande talangpool som kan vara användbar för olika verksamheter i samband med rekrytering i Malmö, Göteborg och andra delar av Sverige. Mer information hittar du alltid på KFX webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos KFX.”

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan