KFX roll i COVID-19 pandemin

Den 11:e mars fastställde WHO (World Health Organization) att coronaviruset blivit en pandemi. En stor del av inte bara Sveriges befolkning utan världens, sitter numera i karantän i sitt eget hem – något som har medfört stora problem för många verksamheter och institutioner inom alla typer av branscher.

Företag tvingas göra stora förändringar för att kunna hantera den finansiella krisen som uppstått från coronaviruset, och många behöver göra omfattande uppsägningar och/eller omplaceringarkort varsel för att inte gå i konkurs.

Men även när läget ser mörkt ut med coronavirus varsel måste vi försöka att se detta som något tillfälligt och tro på att ekonomin, våra samhällen och världen i slutändan återhämtar sig som vi historiskt sett gjort efter olika kriser genom historien.

Just nu gäller det att vara aktiv och fokusera på lösningar istället för problem och titta mot framtiden. En arbetsgivare måste hålla huvudet kallt och undvika att skära ned på alltför mycket av sin verksamhets aktivitet, inklusive hela sin rekryteringsprocess, och fokusera på de olika sätt de går att se till att kontoret och de anställda är säkra från COVID-19 hotet.

KFX role in COVID-19 pandemic

En HR-partner att luta sig emot och bolla tankar och frågor med

Vår främsta roll som HR-partner i den kris vi är mitt uppe i, är att bidra med verktygen och resurserna ni behöver för att kunna fortsätta vara aktiva på arbetsmarknaden. För att inte avstanna i er verksamhet och utveckling kan vi hjälpa er bemöta behoven och kraven som uppstår från coronavirus varsel och uppsägningar på bästa tänkbara sätt.

I slutändan är HR:s viktigaste uppgift att upprätthålla en lugn attityd och försäkra hela organisationen om att inte finns anledning att överreagera och låta rädslan ta över. 

Vi hjälper er att: 

Kommunicera med era anställda: KFX hjälper er att bli snabbare, tydligare och ärligare i er kommunikation mot anställda om vilka åtgärder ni vidtar, vilka förändringar som håller på att ske inom företaget.

Hantering av varsel och anpassning av anställningsprocessen: Coronaviruset har gett upphov för en orolig och oförutsägbar tid där en organisation kan behöva varsla ena sekunden, för att i nästa ha ett behov av att anställa ytterligare personal. Vi hjälper er anpassa och utveckla er anställningsprocess efter er verksamhets rådande behov och inför framtiden när corona-pandemin är över.

Omställning/karriärvägledning: För arbetsgivaren är det självklart oerhört viktigt att det blir ett bra avslut, och det blir det verkligen av att ta in karriärvägledning i processen. Det bygger också en bra företagskultur där det blir tydligt att arbetsgivaren tar hand om sin personal.

Vad vi gör just nu

Vårt arbete som rekryterings- och bemanningsföretag fortsätter precis som tidigare men med några nya riktlinjer baserade på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD och WHO för våra konsulter för att förhindra ytterligare smittspridning. Dessa riktlinjer inkluderar:

   Avråder alla våra konsulter att åka på icke-nödvändiga utlandsresor baserat på UD:s reserekommendationer

   Uppmaning om att undvika eller minimera ens resor till storstäder och populära turistorter inom Sverige med stora folksamlingar

   Uppmanar att arbeta hemma minst två veckor efter hemkomst från ett klassat riskområde (Kina, Iran, Italien, Spanien)

   Uppmaning till att vara extra försiktig vid symptom som hosta, snuva eller feber och stanna hemma även då symptomen är lindriga för att inte riskera andras hälsa och minimera ytterligare smittspridning

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att försäkra oss om att våra konsulter, såväl som er arbetsplats är säkra där vi vidtar följande åtgärder:

   Löpande övervakning av myndigheternas (Folkhälsomyndigheten, UD och WHO) utlåtanden för att uppfylla de nödvändiga hälso- och säkerhetskraven

   Uppdatering av vår arbetsprocess i form av digitala mötesformer och andra åtgärder för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset

Aktivt just nu

1. Korttidsbemanning

I dessa oroliga tider är det svårt att rättfärdiga stora investeringar och permanenta heltidsanställningar helt enkelt för att framtiden är så oförutsägbar. Men det betyder inte att arbetsmarknaden avstannar helt.

Just nu skjuter korttidsbemanning i höjden som är en effektiv anställningsform som tillåter företag att snabbt bemöta plötsliga och/eller tillfälliga behov utan att behöva göra stora investeringar.

2. Omställning

Omställning, eller vad vi kallar det: karriärvägledning, är något vi som individer inte lägger tid på att göra, ibland på grund av att vi inte vart man ska börja, eller att vi helt enkelt inte har tid att göra det.

Vad bättre tillfälle än nu under corona-pandemin att ta tag i det och djupdyka i sin arbetsprofil och göra en ordentlig kompetensinvestering? Tillsammans med KFX kan vi se över era styrkor och förbättringsområden och lägga en grund som man successivt kan fylla på med all erfarenhet, nya kompetenser och insikter som ni kommer samla på er i framtiden.

Vad vi kan göra sedan

Om ni tycker det är kaotiskt just nu, vänta bara tills det blir dags att göra omställningen från ”pandemi-läge” till normalt läge. Det kommer att vara om än mer instabilt till att börja med än vad det är just nu, och korttidsbemanning kommer att vara en essentiell del av lösningen.

Men så fort det börjar stabiliseras kommer behovet av arbetskraft skjuta i höjden och arbetsmarknaden kommer bli ett krigsfält. Tillsammans med KFX som professionell HR-partner kan vi hjälpa er navigera genom denna kaotiska miljö, och snabbt och smidigt hjälpa er hitta lösningarna på era problem och behov.

Din erfarna HR-partner – KFX

Oavsett hur hårt ni drabbats av coronavirus varsel och hur många omplaceringar och uppsägningar ni tvingats göra så finns det alltid ljus i slutet av tunneln. Det viktigaste är att aldrig ge upp och fortsätta arbeta inför framtiden. 

Kontakta KFX idag så hjälper vi er att bemöta corona-pandemin på bästa sätt – både nu, och efter pandemin är över. Du kan även läsa mer om våra olika tjänster för omställning, korttidsbemanning, omplacering, uppsägning och uppsägningstider på vår blogg.

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan