Bemanning och Rekrytering

Företag kommer så gott som alltid att stöta på konkurrens, både från lokala företag och även från internationella företag om de lyckas expandera tillräckligt mycket. Detta ställer höga krav på verksamheten, speciellt när det kommer till lönsamheten och effektiviteten. Ju starkare konkurrenter det finns, desto mer måste företagen särskilja sig. Ett sätt att öka det egna företagets konkurrensstyrka är genom att låta experter hjälpa till med bemanning och rekrytering. Detta gör det möjligt att bland annat utnyttja arbetstoppar fullt ut samt förenkla rekryteringsprocessen.

Bemanning och rekrytering i Stockholm är en stor bransch, inte minst för att det finns många företag som använder dessa tjänster eller som har införlivat tjänsterna helt i den normala verksamheten. Vi går igenom några av fördelarna med bemannings- och rekryteringstjänster.

Effektiv bemanning

Vissa arbetsposter måste alltid vara bemannade. Det kan handla om lagret, receptionen, kundsupporten eller något helt annat. Det är här som effektiv bemanning kommer in i bilden. Bemanningstjänsten syftar till att ett externt bemanningsföretag säkerställer att ett eller flera specifika arbeten alltid utförs av kvalificerad personal. En fördel med bemanning är att det går betydligt snabbare att få in någon jämfört med en traditionell rekrytering. Det innebär att arbetsstyrkan enklare kan anpassas utefter arbetsbördan. Vid toppar och dalar kan bemanningsföretaget se till att det varken finns för få eller för många som arbetar. Samtidigt finns det personal redo att hoppa in om den ordinarie personalen skulle bli sjuk eller behöva stanna hemma.

Auktoriserat bemanningsföretag

Att låta ett externt företag ansvara för vilka som jobbar i det egna företaget är inget man ska göra lättvindigt. Det är enkelt att förstå varför man inte vill tilldela detta arbete till vilket företag som helst. Ett bra tips är att alltid vända sig till auktoriserade företag, i det här fallet ett auktoriserat bemanningsföretag. Det är Almega Kompetensföretagen som ansvarar för dessa auktorisationer. Organisationen ställer höga krav på medlemmarna och de kontrolleras noggrant och regelbundet för att säkerställa att bemanningstjänsterna håller så hög kvalitet som möjligt. Kraven berör inte bara tjänsternas kvalitet, för att bli ett auktoriserat företag behöver verksamheten ha en ordnad ekonomi, följa gällande kollektivavtal hos olika branscher och mycket mer. Auktoriseringens högt ställda krav har lett till att hela rekryterings- och bemanningsbranschen har höjt ribban rejält, något som bara är till fördel för kunderna. Du kan alltid besöka Kompetensföretagens hemsida för att kontrollera om ett bemanningsföretag är auktoriserat. Vi på KFX är ett auktoriserade bemannings- och rekryteringsföretag sedan flera år tillbaka.

Bemanningsföretag erbjuder även konsulttjänster

Det är inte bara enklare arbetsposter som ett bemanningsföretag kan hjälpa till med. Det är fullt möjligt att även anlita en expert eller specialist inom ett visst område, exempelvis en managementkonsult. Genom att ta in en konsult från ett bemanningsföretag kan du få in spetskompetens, något som i sin tur kan göra enorm skillnad för ett projekt, ett förändringsuppdrag eller en omorganisation av verksamheten.

Rekryteringsföretag

Bemanning har sina fördelar, tjänsten passar utmärkt för många situationer och verksamheter. Det finns dock en annan tjänst som är minst lika viktig: rekrytering. Ett rekryteringsföretag hjälper andra företag att hitta och anställa rätt personer. Detta är ett område som många företag har svårt för. Dessa personer ska inte bara ha rätt kunskaper, erfarenheter och kompetenser. De ska även passa in med resten av personalstyrkan och ha värderingar som passar företagskulturen. En felrekrytering kan snabbt bli en kostsam affär, något som alla företag vill undvika så långt som möjligt.

Hur bedömer man om en person kommer att passa det egna företaget? Det finns många metoder att använda sig av för att hitta rätt kandidater. Det handlar inte bara om avancerade intervjumetoder och personlighetsanalyser, det är minst lika viktigt att veta var man ska annonsera och vilka kanaler man ska använda sig av.

Ett rekryteringsbolag kan förenkla processen rejält. De kan utföra allt förarbete för att hjälpa företag hitta personal som passar perfekt. Efter en viss tid kan rekryteringsbolaget presentera ett antal kandidater som de tycker passar bra, både för tjänsten och för kundens företag. Detta ställer höga krav på rekryteringsbolagets förmåga att analysera och bedöma hur väl personalen kommer att passa kunden. Det är även här som erfarenhet kommer in i bilden.

Auktoriserat rekryteringsföretag

Även här är det viktigt att anlita rätt bolag. Rekryteringsföretagen får trots allt ett mycket stort ansvar. Även om det slutgiltiga beslutet alltid utförs av kunden så är det upp till rekryteringsbolaget att säkerställa att de faktiskt har hittat de bästa kandidaterna. Almega Kompetensföretagen ansvarar även för detta område genom sin auktorisering. Det är värt att dubbelkolla om företaget är ett auktoriserat rekryteringsföretag. Det ställs höga krav på bolagen som vill bli auktoriserade, inte minst när det kommer till hur väl rekryteringsbolagen sköter sina egna verksamheter. Alla rekryteringsföretag, och bemanningsföretag, måste årligen ansöka om att få behålla auktorisationen.

Kompetensbaserad rekrytering

Rekrytering kan utföras på många olika sätt, bland annat genom kompetensbaserad rekrytering. Det betyder att rekryteringsprocessen fokuserar mycket på att analysera behovet och matcha detta behov med rätt kompetens. Vid denna typ av rekrytering är kompetensen den avgörande faktorn vid urvalsarbetet. Frågan som genomsyrar både intervjuerna och analyserna är: Kan kandidatens kompetens uppfylla kundens behov?

Human Resources

Rekryterings- och bemanningsföretag erbjuder flera viktiga tjänster. Dessa är en stor hjälp för företag som växer och vill kunna fokusera på det som är viktigt. Vi på KFX är inte bara auktoriserade inom bemanning och rekrytering. Vi hjälper även företag genom att agera som deras HR-partner. Det innebär att vi utför ett flertal HR-tjänster åt kunden, i vissa fall tar vi till och med över hela HR-avdelningen. Detta gör det möjligt för kunderna att fokusera mer på de värdeskapande aktiviteterna samtidigt som de kan lita på att den administrativa delen sköts på ett professionellt sätt.

Ta kontakt med oss om du behöver hjälp med bemanning eller rekrytering

Sedan mitten av 1980-talet har vi på KFX hjälpt företag både i Stockholm och många andra storstäder med HR-relaterade tjänster. Genom att ständigt sträva efter att ge den bästa möjliga servicen, samt tillhandahålla duktig personal som kan hantera även de svåraste utmaningarna, har vi lyckats expandera vår verksamhet till städer som Göteborg, Malmö, Västerås, Sundsvall och Umeå.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med just din specifika situation? Hör av dig till oss. Med över 30 års erfarenhet av rekrytering och bemanning har vi varit med om det mesta. Vi kan med största säkerhet hjälpa även ditt företag.

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan