Bemanning – en resursbesparande lösning vid oväntade behov

Alla som driver företag vet att det snabbt kan uppstå brist på personal, och behoven visar sig ofta plötsligt. Till exempel i samband med sjukskrivningar, högsäsonger eller bristfälligt planerade semesterperioder. Men det finns lösningar.

Vi har kommit till knappa mitten av vårens jobbtermin. Nu är tempot som högst inom många organisationer, samtidigt som det kalla vintervädret envist hänger sig kvar på många platser i landet. Allt detta tär på energinivån bland de anställda, vilket i kombination med förhöjd efterfrågan riskerar att skapa problem för vilken verksamhet som helst.

Inhyrd bemanning kan då innebära en välbehövlig energiinjektion för organisationer som själva har svårt att hantera snabbt förändrade personalbehov. Inte nog med att man får in rätt kompetens i organisationen utan att behöva lägga tid eller energi på rekrytering. Teamet får också en personalmässig flexibilitet och en trygghet att luta sig tillbaka mot även i pressade perioder. Något som ofta har positiv effekt på de anställdas motivation och produktivitet. Långsiktigt är bemanning också en mer ekonomisk lösning, framförallt i jämförelse med bristande rekrytering och andra typer av missriktade personalinsatser som i slutändan kan bli ordentligt kostsamma.

Men hur funkar det då? Hur kan man vara säker på att bemanningspersonalen verkligen möter era behov och passar in i era team?

Först och främst är det naturligtvis viktigt att er bemanningspartner får en tydlig bild av vilka HR-tjänster ni behöver och av vilka luckor som finns i era olika team. För att få bra inblick är det vanligt att de börjar med att kartlägga era förutsättningar och verksamhetens specifika behov. Av extra betydelse är detta i samband med längre uppdrag eller projekt. Om det skulle visa sig att bemanningen, trots detta, inte är rätt för er har ni i många fall reklamationsrätt i upp till sex månader. Denna typ av kvalitetssäkrande garantier skapar trygghet dels för er som kund men även för HR-företaget som är mån om att bemanna på bästa sätt.

Ok, men hur vet man då att bemanningsföretag i städer som Stockholm, Göteborg, Malmö eller Sundsvall erbjuder rätt typ av bemanning?

Det kan naturligtvis vara lite svårt att veta, men börja med att kontakta ett företag som nischat in sig på ditt yrkesområde, till exempel kontor och tjänstemannasektorn. När du förklarat dina behov så utgår ett bemanningsföretag i sitt arbete från en egen konsultbank som samlar ett stort nätverk av kompetens. Där finns förhoppningsvis just de där resurserna och erfarenheterna som ni behöver inom er verksamhet – perfekt när ni har behov av snabb och kompetent bemanning. Sedan ska du vara noggrann med att alltid välja ett auktoriserat bemanningsföretag.

Är bemanning verkligen en hållbar lösning?

Kort sagt – ja. Även om det kanske är svårt att tänka sig att inhyrd personal skulle vara mer kostnadseffektivt än fastanställd personal, så blir det faktiskt billigare ur ett långsiktigt perspektiv. Framförallt för företag med varierande personalomsättning. Detta beror naturligtvis på att du då bara betalar för den faktiska bemanningen, medan bemanningsbolaget tar hand om de löpande arbetsgivarkostnaderna.

Utöver detta så är bemanning ett bra sätt att stärka ditt företag inifrån. Helt enkelt eftersom du då kan fokusera på kärnverksamheten utan att behöva lägga energi på rekrytering och på uppföljande introduktion.

En annan fördel för dig som väljer att ta in tillfällig bemanning är naturligtvis konsulternas unika kompetens. Denna typ av uppdrag bygger på idén om att personen i fråga bemannar olika verksamheter, där behov uppstår, något som i sin tur resulterar ett lapptäcke av olika erfarenheter. Även om alla företag och organisationer skiljer sig från varandra så kan naturligtvis konsultens bakgrund visa sig vara till stor nytta för ditt företag och till och med komma att effektivisera era processer.

Hur introducerar jag bäst en konsult till arbetsplatsen?

Även om den bemannande personen är kunnig inom sitt uppdrag så är det dock viktigt att ni lägger en del energi på dennes introduktion och noggrant går igenom viktiga rutiner och uppgifter. På så vis stärks förutsättningarna för att konsulten ska bli en inkluderad och viktig del av teamet. Naturligtvis bör du som chef också återkoppla med konstruktiv kritik eller annan typ av respons, till exempel om konsulten inte levererat enligt överenskommelse. Detta är en viktig del av att lära sig mer om en verksamhet, och om man inte får reda på vad som gått snett blir det svårt att göra rätt även fortsättningsvis. För dig som strävar efter att ge de bästa riktlinjerna redan i ett tidigt stadie så finns det olika appar med checklistor som kan underlätta arbetet.

Behöver man ha en strategi för sin bemanning? 

De flesta företag önskar nog att det hade en färdig planering och strategi för bemanningsrutiner. Men, i verkligheten är det inte riktigt så det fungerar. Allt som oftast uppstår tvärtom behovet av personal väldigt plötsligt, till exempel på grund av sjukdom, semester eller snabba produktionsförändringar. Om du driver en verksamhet där behoven och förutsättningarna förändras i takt med årstider och säsong så kan det dock var en god idé att lägga upp en mer långsiktig plan för åtminstone de återkommande bemanningarna. Ett professionellt bemanningsföretag i Stockholm kan då hjälpa dig till ett upplägg och en strategi för just era behov.

Kontakta KFX om du behöver komma till rätta med tillfälliga eller bestående personalbehov. De samarbetar med kompetenta och skickliga konsulter inom många olika områden och erbjuder både bemanning, rekrytering och andra HR-tjänster. Även du som är intresserad av att arbeta med bemanning är varmt välkommen att vända dig till KFX. De är alltid intresserade av att bygga ut sin kompetensbank och det kan visa sig att just du och din kompetens faktiskt behövs hos någon av KFX kunder. Att arbeta med bemanning passar dig som uppskattar utmaningar och variation. Som föredrar att prova på nytt ofta snarare än att stanna kvar länge inom en och samma organisation.

 

 

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan