Arbetsgivare som vill hitta personal bör leta efter dessa egenskaper

Att hitta rätt medarbetare kan kännas svårt. Vad ska man gå på och hur ska man välja rätt? Vi ger dig några tips på egenskaper som du bör leta efter när du som arbetsgivare ska hitta personal som är rätt för just er.

1. Självförtroende

Självförtroende betyder att en person har en tro på sig själv och sin förmåga att utföra en viss uppgift på ett bra sätt. Det finns en felaktig bild av att en person med högt självförtroende är högljudd, mallig och skrytsam. Det är inte nödvändigtvis sant. En bättre indikator på att personen har ett högt självförtroende är när de vet vad de pratar om och känner sig säkra på sin förmåga att utföra den aktuella arbetsuppgiften på ett bra sätt.

Det finns många saker att titta på och bedöma för att se hur starkt självförtroende en person har. Även om det är viktigt att hitta personal med ett gott självförtroende bör denna egenskap naturligtvis även kombineras med andra bra egenskaper.

2. Anpassningsbarhet

Att kunna anpassa sig efter en situation är en egenskap som blir allt mer viktig i dagens samhälle. Detta är på många sätt en egenskap som indikerar att personer har ett gott grepp om en viss kompetens. Att vara anpassningsbar innebär att personen klarar av att hantera oväntade händelser. Detta för oss även naturligt till nästa goda egenskap.

3. Kreativitet

Kreativitet är en mycket god egenskap att ha. Definitionen av kreativitet är “förmågan att skapa något nytt”. I en verksamhet brukar kreativitet även användas för att visa en persons förmåga att lösa uppgifter eller problem på ett nytt sätt. Det finns trots allt många vägar att gå för att komma till en lösning! Personer som både är anpassningsbara och kreativa är de som snabbt hittar bra lösningar på oväntade problem och situationer.

4. Vilja att utvecklas

Denna egenskap är värdefull för alla företag. En person som aktivt söker förbättring kan snabbt bli en viktig nyckelperson i företaget. Det handlar inte bara om karriärutveckling, oftast går denna egenskap även hand i hand med en vilja att utveckla sin situation till det bättre, vare sig det handlar arbetsplatsen, processen eller någon annan del av verksamheten.

5. Förmåga att samarbeta med andra

Att samarbeta med andra är viktigt, det går inte att understryka nog mycket. En arbetsplats består trots allt av flera personer. Denna egenskap kan visa sig på flera sätt, exempelvis genom att en person är duktig på att lyfta medarbetare eller att de tar hänsyn till andra på något sätt.

Hitta personal som har dessa egenskaper med ett rekryteringsbolag

Det finns olika sätt att hitta dessa egenskaper hos en person, exempelvis genom att ställa frågor där kandidaten själv har möjlighet att beskriva situationer eller händelser som visar prov på just dessa egenskaper. Vi erbjuder flera HR-tjänster som du kan använda för att hitta nya medarbetare med de rätta egenskaperna. Påbörja processen för att hitta personal idag med vår hjälp.

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan