Bemanning - Bemanningsföretag | KFX

5 anledningar att använda ett bemanningsföretag

Som företag måste du alltid vara förberedd det oväntade. Du behöver etablera flexibla processer som snabbt kan ta itu med ett problem så fort det uppstår. Ett av det mest känsliga av dessa områden är personalen. De är i slutändan din viktigaste resurs där en sjuk eller skadad person kan lämna en stor lucka i verksamheten som orsakar stora problem.   

Lösningen? Ett bemanningsföretag.

Ett bemanningsföretag hjälper dig att hitta personer som kan fylla luckorna i din verksamhet temporärt tills stormen blåst förbi. Att anlita ett auktoriserat bemanningsföretag innebär en rad fördelar som stora såväl som små företag och organisationer kan dra nytta av.

1. Expertkompetens och marknadskunskap

På grund av sin erfarenhet är ett bemanningsföretag en otroligt bra informationskälla. De kan till exempel stödja dig med följande marknadskunskap:

 • Trender inom industrin
 • Konkurrerande löner
 • Tillgängliga kandidater

Du kan använda dessa insikter och anpassa dina egna strategier och processer utefter dem. På så sätt kan ett bemanningsföretag ge dig en rad fördelar på marknaden.

2. Hjälp vid permitteringar och uppsägningar

Som sagt, förberedd på det oväntade. Men en pandemi var nog det sista någon förväntade sig.

Pandemin har orsakat stor oro på arbetsmarknaden där miljontals människor runt om i världen har permitterats och varslats. Det är många och hårda beslut som måste tas i en situation som är ovan för många. För att inte tala om den osäkra situationen där ändringar i form av ökad såväl som minskad arbetsbörda plötsliga kan uppstå.

Ett bemanningsföretag kan i dessa lägen vara din räddare i nöden och se till så att du håller huvudet över vattnet tills det skarpa läget är över. Auktoriserade bemanningsföretag arbetar med väl invanda och etablerade processer för att hjälpa dig hantera kriser och plötsliga förändringar.

3. Spara tid och pengar på marknadsföring och anställningsprocessen

Att söka ny personal kräver en investering av både tid och pengar i marknadsföring och själva anställningsprocessen. Ett bemanningsföretag kan spara dig både tid och pengar inom dessa processer och eliminera dem helt.

Förutom detta så kvarstår faktumet att det inte är hållbart att genomgå marknadsförings- och intervjuprocessen för att hitta en temporär anställd som kanske enbart ska jobba i ett par dagar.

4. Spara tid och pengar på träning och utbildning

Det krävs tid och pengar att träna och utbilda en nyanställd. När en arbetare enbart ska arbeta kortsiktigt i ett par dagar eller över ett par skift behöver man någon som snabbt kan stiga in och fylla luckan du behöver stängd.

Bemanningsföretag som KFX har ett brett kontaktnätverk med flertal kvalificerade kandidater redo att stiga in och fylla luckan. Eftersom kandidaterna är specifikt utvalda av bemanningsföretaget kan du vara trygg i att de har kompetensen för att fylla en temporär position med minimal träning och med minsta störningar i den dagliga verksamheten.

5. Minskar konsekvenserna av att vara underbemannad

Det finns ett flertal olika situationer där ett företag kan komma att bli underbemannat under en period eller säsong. 

 • Sjukdom/skada
 • Föräldraledig
 • Familj-/personliga problem
 • Varierande arbetsbelastningar
 • Kortsiktiga projekt

Vid ovan nämnda situationer kan följande potentiella konsekvenser vara ett resultat av att vara underbemannad uppstå. 

 • Betala övertid
 • Arbetsuppgifter kan förbises
 • På grund av den ökade arbetsbördan riskerar dina anställda att göra fler misstag
 • Kan ha en negativ påverkan på arbetsmoral
 • Överarbetade anställda kan bli trötta eller irriterade, och potentiellt ökad risk att skada sig

Bemanning - Bemanningsföretag | KFX

Anlita ett bemanningsföretag idag…

…anlita KFX. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som erbjuder effektiv bemanning för alla företag oavsett storlek och industri. Vi arbetar utefter frasen ”Rätt person för rätt position” där vi tar våra konsulters såväl som dina behov och önskemål i beaktning.

KFX är ett av Sverige äldsta och mest erfarna bemanningsföretag och kan hjälpa dig hitta allt från ekonomiassistenter till olika typer av administratörer. Kontakta oss idag för mer information.

Stäng

För att ansöka vänligen fyll i uppgifterna nedan. Du kan bifoga flera dokument genom att trycka på bläddra upprepade gånger och du kan totalt ladda upp 20MB. Maximala storleken för en enskild fil är 1 MB.

Bifoga CV och andra dokument
Error message
Bläddra
Stäng

Tipsa en vän

Har du en vän som skulle vara intresserad av denna artikel? Fyll då i formuläret nedan